UTSTILLINGSPROGRAM 2018

 

20.1 – 4.3 Rune Johansen/ Sigrid Bendz / Wyn-Lyn Tan/  Ida Løkken Anstensrud

10.3 – 22.4 Espen Sommer Eide/ Bjørg Måseide / Hege Cathrine Thoresen

28.4 – 3.6 Terje Westfoss/ Gabriella Göransson/ Wendimagegn Belete/ Maja Sjöström

15.6 – 26.8 Sommerutstillingen 2018

29.9 – 28.10 Årsutstillingen 2018/ Cathrine Boman

03.11-21.12 Andrea Scholze/ Anders Sletvold Moe/ Matilda Karlström/ Egil Syversen