Kunstprosjekter i Østfold

Her finner du dokumentasjon over alle kunstprosjekter i Hedmark hvor Kunstbanken/RSU har vært involvert. Arkivet er organisert etter årstall for ferdigstilling av det enkelte kunstprosjektet, og går tilbake til 2000. Det er også organisert etter kommunevis sortering og type institusjon/sted. Her finner du opplysninger om kunstner, kunstkonsulent, byggherre og finansiering. Arkivet holdes løpende oppdatert. Du kan også søke direkte i arkivet via søkefeltet med f.eks. kunstnernavn, sted osv.