Nyheter og utlysninger

Frist for å søke BKH-produksjonsstipend er 1. juni 2018. Send til: post@ostfold-kunstsenter.no

Formål: Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold fylke.
Produksjonsstipend: 2 stipend á kr. 50 000,-
Tildelingskriterier: Profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold. Søknaden digitalt eller per post sendes til Østfold kunstsenter innen en gitt dato. Søknaden skal inneholde billed dokumentasjon (max 10 bilder/ sider) som presenterer kunstnerskapet på best mulig måte, en kort artist statement og CV. Send alt som en PDF-fil merket med: etternavn-fornavn_BKH_2018. Deltagelse på Sommerutstillingen, eller innlevering av 1 originalarbeid, er ønskelig og vil styrke søknaden.

Sommerutstillingen åpner fredag 15. juni kl. 18.

Innlevering av 1 -2 arbeider (alle kunstnere tilknyttet ØKS)
Onsdag og torsdag 6. og 7. juni kl. 12 – 16

 

Åpne atelier Østfold 2018 blir 13 og 14. oktober kl. 12 – 17

Lørdag 13.10, kl. 12 – 17: i hele Østfold
Søndag 14.10, kl. 12 – 17: i Fredrikstad
Meld din interesse: post@ostfold-kunstsenter.no
kunstkart i Østfold (kartet er fortiden ikke tilgjengelig)