Nyheter
Om ØKS
Utstillinger
Medlemmer
Kunst i offentlig rom
Kunstbutikken
Skole og formidling
Arrangementer
English Intro
Avsluttede prosjekter
 
ØKS på Facebook
Kunstsentrene i Norge
Hydrogenfabrikken
 

Østfold kunstsenter

org.nr. 971 467 932

Fergestedsveien 5b
1606 Fredrikstad
t: +47 69310995
m: +47 93429347

epost

Åpningstider: Alle dager 12 -17. man. og tir. stengt.
Galleriet er stengt i jule- og påskeferieInnovasjonsallianser

Innovasjonsallianser

Innovasjonsallianser 2008/2009 - Sluttrapport
Våre metoder
Prosjekter

[29.06.2011]

Den 28. juni ble det endelig besluttet å realisere Hydrogenfabrikken kunsthall. Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune har nå sikret oss finansiering til å starte gjennomføringen. Det blir innflytning på Hydrogenfabrikken for kunstnere og kulturaktører den 1. mai 2012. Da vil også kunsthallen stå ferdig til bruk. En milepæl er nådd i Østfold kunstnersenters historie. Les artikkel i Fredrikstad Blad

[27.01.2011]

Hydrogenfabrikken Kunsthall går fra drøm til virkelighet.
Øsfold kunstnersenter og Øra Industripark har nå gjort avtale om å realisere Hydrogenfabrikken kunsthall.
Det er 2300 kvadratmeter med produksjonslokalene for kunstnere, og en Kunsthall på litt over 500 kvadratmeter som skal være innflytningsklart i løpet av 2011.

Er du interessert i å leie, ta kontakt på br-iboe@online.no

[05.10.09]
Allianseprosjektet er avsluttet, men Øra Industripark og Østfold Kunstnersenter arbeider videre for å få til en avtale om utvikling av HYDROGENFABRIKKEN SOM NASJONALT KUNSTSENTER. Vi har fått positivt styrevedtak fra eiendomsutvikler på grunnlag av rapporten og venter svar på søknad om midler fra Norsk Kulturråd.
Link til sluttrapporten

[25.8.09]
Østfold Kunstnersenter ble tildelt den nasjonale
Kultur og næringsprisen for 2009.

Utdeling av Kultur og næringsprisen

Jens O. Simensen, Bibbi Børresen, Øivind Kvammen, Trine Eriksen, Birthe Marie Løveid og Moniqe Blystad

Det er arbeidet med prosjektet Innovasjonsallianser som nå bærer frukter.

Juryens begrunnelse: Torvbyen i Fredrikstad er et usedvanlig godt eksempel på hvordan både kunstnere og næringsdrivende kan arbeide sammen for å berike hverandre samtidig som aktivitetene opplagt gavner partene selv. For å sitere senterleder: Øivind Kvammen – Allianse prosjektet har utløst et stort engasjement blant de ansatte. Sammen har ansatte, bedrift og kunstnerne laget helt konkrete forslag til hvordan Torvbyen kan utvikles til en møteplass, og det er skapt bevissthet om Torvbyens verdier og rolle. Dessuten har prosjektet fått frem nye og kreative sider hos de ansatte som har styrket Torvbyen som arbeidsplass. Prosjektet synliggjør hvordan kulturliv og næringsliv, gjennom respekt, nysgjerrighet og tålmodighet kan berike hverandre, samtidig som prosjektet helt opplagt har verdier som gavner de samarbeidende parter og omgivelsene rundt dem.

Juryen bestod av:
Tove Veierød - juryens leder, Gunn Ovesen - Innovasjon Norge,
Grete Wennes - dr. oecon Høgskolen i Sør Trøndelag,
Mikael Strandänger - leder KulturRelation Stockholm og
Stein Erik Tafjord - Brazz Brothers.

NYHETER AUGUST 2009

Allianseprosjektet Møteplass - Torvbyen er i finalen for ”Kultur-og næringsprisen – 2009-kategori 1”.

Om prisen: Forum for Kultur og Næringsliv gir for første gang i år ut priser for å hedre og oppmuntre kultur og næringslivssamarbeid. Prisen som deles ut i fem kategorier er et samarbeid med Innovasjon Norge. Stikkord for kriteriene juryen har arbeidet utfra er:

  • fremragenhet og nyskapende
  • verdiøkning og verdiskapning
  • forankring og engasjement
  • langsiktig og bærekraftighet
  • gjensidige utviklende

Finalistene i de ulike kategoriene: 

Kategori 1,  Gjensidig berikende samarbeid:

Liegruppen og Tone Boska
Torvbyen Fredrikstad og Østfold Kunstnersenter
Telenors Kulturprogram

Kategori 2, Kulturbasert næringsutvikling:

Cafe de Concert
Flor og Fjære
Peer Gynt AS og AFGruppen
Vikaneset Havhotell og Kristiansund Opera
Åmot Gard

Kategori 3: Kulturbasert stedsutvikling:

Opplev Fredrikstad
VAKN Vårt Akademi for Kultur og Næring, Nordfjordeid
Aass Bryggerieer i samarbeid med Drammens Teater

Kategori  4,  Kunst i Bedrift:

Hotell Refsnes Gods
Kverneland Bil AS
Storebrand

Kategori  5, Kunstnerisk kompetanse i bedrift:

Aker Solutions for danseprosjektet Aker Solutions Dance Company
Paleet,Karl Johan Kjøpesenter og Calina Pandele Yttredal
Teknotherm AS og Airis prosjektet

Juryens leder er Tove Veierød. Øvrige jurymedlemmer er Mikael Strandanger  KulturRelation AB (tidliger VD for Kultur och Naringsliv i Sverige)  Grete Wennes (dr. Oecon Høgskolen i Trøndelag), Gunn Ovesen (innovasjon Norge), og Stein Erik Tafjord (Brazz Brothers).

Samararbeidspartnere er DnbNor, Ukeavisen Ledelse, Isklar og Innovasjon Norge


KIA er i gang

I månedsskiftet april/mai i år ble prosjektet ”Kreativ interaksjon i arbeidslivet (KIA)” godkjent av styringskomiteen for Interreg IVA Kattegat-Skagerak-(KASK)programmet (innen EU). Målet er å etablere minst 22 separate innovasjonsallianser mellom bedrifter og kunstnere i Danmark, Norge og Sverige og å utvikle metoder for å måle effekten av alliansene.

Intensjonen bak prosjektene er at kunstnernes kreative innslag er tenkt å bidra til innovasjon og nytenkning innad i bedriftene og på den måten forsterke den økonomiske utviklingen i KASK-regionen.

Prosjektet skal utvikle en felles skandinavisk metode for gjennomføring av slike allianse-prosjekter.

Forventet resultat av prosjektene:

- Gode eksempler på innovasjonsallianser for å gi denne typen allianser som utviklingsverktøy et sterkere fotfeste i næringslivet

- At bedrifter og kunstnere som deltar får en forsterket kompetanse som direkte følge av KIA

- Metoder for å måle effekter og konkrete resultater av KIA-prosesser skal presenteres i en forskningsrapport

Partnere og operatører i KIA:

ApEX – Center for Anvendt Opplevelsesøkonomi, Aalborg universitet (prosjektledelse), Region Nord-Jylland. Operatør ennå ikke klart

Fredrikstad kommune (norsk prosjekteier)/Østfold Fylkeskommune. Operatør: Østfold Kunstnersenter

Västre Götalandsregionen sammen med operatør: Tillt. (samordnede partnere)

Agder-fylkene. Operatør: Beyond Risør


Spennede besøk hos ØKS 27. Juli.

illustrasjonsbilde

27. juli hadde ØKS som operatør (dvs. enheten som skal gjennomføre prosjekter inne KIA) besøk fra Tillt (tidligere Skådebanan i Västre Götaland), Disonancias (en organisajon som kobler kunstnere, forskere og bedrifter i allianser i Barcelona og Katalan) og WZB Forschung Berlin (en forskningsavdeling tilknyttet universitetet i Berlin, den største forskningsinstitusjonen i sitt slag i Europa). Instituttet har ca. 140 forskere som gjennomfører forskning på sosiale utviklingstrender og muligheter for innovasjon i moderne samfunn. Våre gjester fra WZB er tilknyttet et forskningsprogram inne EU for å utvikle kunnskapen om kunstnerisk intervensjon og innovasjonskraft.

Formålet med besøket var å undersøke hvordan ØKS som en ganske ny operatør som katalysator og tilrettelegger i allianseprosjekter, har jobbet med siste års prosjekter. Vi presenterte metoder, målsetninger, visjoner, foreløpige resultater og konkrete eksempler (omvisning på Øra Industripark).

Besøket var også et ledd i å utvikle et nettverk mellom organisasjoner som jobber med kunstbaserte innovasjonsallianser for å utveksle erfaringer og ideer.

Se websidene: www.disonancias.com og www.wzb.eu

ØKS går nye veier gjennom bruk av kunstnerisk kompetanse i bedrifter.

illustrasjonsbilde

Billedkunstner Birthe Marie Løveid har introduksjon til Innovansjonsallianser på Torvbyen.

illustrasjonsfoto

Billedkunstner Birthe Marie Løveid har introduksjon til Innovansjonsallianser på Torvbyen.

illustrasjonsfoto

Billedkunstner Birthe Marie Løveid har introduksjon til Innovansjonsallianser på Torvbyen.