Viken fylkeskommunen inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til åpen prekvalifisering til kunstprosjekt ved Halden videregående skole. Frist for innsendelse er 29. mars 2020.

Les hele utlysningen

Totalramme for kunstprosjekt kr. 900 000,-
Arkitekt: Plus arkitektur v/ Trine Berglund
Kunstkonsulent: Hege Liseth

Frister:
29. mars 2020: Frist for prekvalifisering
Mai 2020: Avtale om igangsetting av skisseprosjektering:
Mai/ juni 2020: Befaring med kunstnere:
September/ oktober 2020: Innlevering av skisseprosjekter:
Montering/ ferdigstilling innen skolestart 2022

Interesserte bes sende én samlet PDF-fil på maksimum 5 mb med kort begrunnelse for interesse, dokumentasjon/bilder av tidligere arbeid og relevante prosjekter (maks 10 sider) – CV med kontaktinformasjon og eventuelt en lenke til en nettside.

Merk både fil-vedlegget og e-post med: Etternavn- Fornavn- Halden.
Søkere må forholde seg til krav om merking av fil og PDF-format.

Materialet sendes på e-post til kunstkonsulent Hege Liseth: heglis@online.no
Tlf: 412 38 773