Invitasjon til å delta på Åpne atelier og verksteder i Østfold
søndag 14. november 2021 kl. 12-17

ØKS arrangerer også i år Åpne atelier i Østfold. Det er gratis å delta og det er gratis for publikum.

Vi oppfordrer kunstnere i Østfold til å melde seg på! 
Åpne atelier er en god mulighet for deg som kunstner til å møte og formidle kunsten din til publikum. For publikum er dette en sjelden anledning til å se hvordan kunstnerens arbeidsplass fungerer, høre kunstneren presentere eget arbeid og til å få et innblikk i Østfolds kunstliv.

Åpne atelier er kun en dag, men om du ønsker å holde åpent lørdag 13. november så kryss av på skjemaet for dette, det er opp til hver og en. Vær oppmerksom på at arrangementet vil bli markedsført som søndag 14.11. På nettsiden vil det stå oppført på hver kunstner om atelieret også er åpent lørdag. Nettsiden fra i fjor.

Åpne atelier vil bli markedsført på ØKS sine nett- og facebooksider, og i nyhetsbrev til publikum. ØKS lager plakater med «Åpne atelier» som kan henges på utsiden av bygg, gjerder eller ved veien. Bruk gjerne fjorårets om du har spart på den!

Påmelding med frist 13.10: 
Last ned påmeldingsskjema
Send inn påmelding med skjema og bilder til sara.nygaard@ostfold-kunstsenter.no. Merk eposten med Åpne atelier!