Søknadsfrist: 4.1.2022

Foto: T. Løchen

Kunstkonsulent/ kurator søkes til å utarbeide en strategi for kunst i offentlig rom for Moss kommune, strategien vil være en del av den kommende kulturplan for Moss kommune.

Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Moss kommune kunstkonsulent/ kuratoroppdrag for å utarbeide en kunststrategi for Moss.

Moss kommune søker en kunstkonsulent som har erfaring med strategi, utvikling og visjoner om kunstens plass i steds- og byutvikling.

Kommunen vil sette sammen et team på 2 – 3 personer med ulik kompetanse, som arkitektur/ landskapsarkitektur og byplanlegging. Kunstkonsulenten vil inngå i dette teamet. Kommunen har et tverrfaglig kunstteam som vil være referansegruppe for arbeidet.

Strategien skal legge føringer for kunst i offentlig rom, både i sammenheng med nybygg, uterom og kunstgaver. I tillegg skal kunststrategien gi føringer til formidling av kunsten i Moss, både kunst i offentlig rom og kunstsamlingen.

  • Konsulentoppdrag inntil ca. 100 000.
  • Oppstart av arbeidet (kunst strategi team): begynnelsen av februar 2022
  • Utarbeidelse av kunststrategi: februar – april 2022
  • Politisk behandling av ny strategi for offentlig kunst: mai – juni 2022

En kortfattet søknad skal inneholde; motivasjon for oppdraget og kunstkonsulent/ kurator CV. Sendes som 1 PDF merket med «Etternavn_fornavn_Kunststrategi_Moss_2021»
Send søknaden til: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson: Daniella van Dijk-Wennberg, kultursjef Moss kommune
Epost: Daniella.van.Dijk-Wennberg@moss.kommune.no / Mobil: 997 34 933

Relevante lenker: Moss kommune
Kunstprosjekter i offentlig rom i Østfold: Østfold kunstsenters arkiv.