Søknadsfrist 15.8.2019

Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Østfold fylkeskommune et kunstkonsulent/ kurator oppdrag for frittstående nybygg som omfatter arealer for Teknisk og industriell produksjon (industriteknologi, kjøretøy, transport og logistikk), Elektro, noen arealer for Helse- og oppvekst, samt noen generelle undervisningsarealer.
Arkitekt: Østavind Arkitekter (tidligere Jansen Arkitekter)

Askim videregående skole situasjonskart

Avsatt total sum: ca. 800 000,-
Oppstart kunstkomité: Høst 2019
Ferdigstillelse: skolestart 2022

Søknaden skal inneholde: kort motivasjon for oppdraget og kunstkonsulent/ kurator CV. Sendes som 1 PDF merket med «Etternavn_fornavn_Askim_vgs_2019»
Send søknaden til: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson: Svein Helge Treimo (Østfold fylkeskommune)
Epost: svetre@ostfoldfk.no
Mobil: 970 21 487

Mer informasjon:
Askim videregående skole ligger i Askim kommune i Østfold. Skolen var tidligere delt opp i en yrkesfaglig skole, Ask, og en allmennfaglig skole, Hov, men siden skolene lå på samme område ble de av praktiske årsaker slått sammen til Askim videregående skole. Skolen er plassert ved Hovskogen like utenfor Askim sentrum. Skolen har 850 elever og 28 programområder.

Askim videregående skole skal være et kraftsenter for kunnskap og læringsglede. Vi ønsker å være et kraftsenter for kunnskap og læringsglede. Vi baserer vårt arbeid på kjerneverdiene Kunnskap, Læringsglede, Ansvarlighet, Respekt og Engasjement. Samlet skal vårt verdifulle arbeid føre oss mot vår visjon, og legge et solid fundament for å gjøre dagens unge KLARE til å møte fremtidens utfordringer – faglig og sosialt.

https://askim.vgs.no/