Kunstkonsulent/ kuratoroppdrag: Halden videregående skole
Søknadsfrist 15.8.2019

Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Østfold fylkeskommune et kunstkonsulent/ kurator oppdrag for tilbygg som omfatter Restaurant- og matfag og Forsterket avdeling (elever som trenger spesielt tilrettelagte arealer og type undervisning), Halden videregående skole.
Arkitekt: Link Arkitektur

Illustrasjon av Halden videregående skole

Avsatt total sum: ca. 900 000,-
Oppstart kunstkomité: Høst 2019
Ferdigstillelse: skolestart 2022

Søknaden skal inneholde: kort motivasjon for oppdraget og kunstkonsulent/ kurator CV. Sendes som 1 PDF merket med «Etternavn_fornavn_Halden_vgs_2019»
Send søknaden til: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson: Svein Helge Treimo (Østfold fylkeskommune)
Epost: svetre@ostfoldfk.no
Mobil: 970 21 487

Mer informasjon:
Halden videregående skole er en videregående skole i Halden fordelt på de fire studiestedene Porsnes, Risum, Tosterødberget og Halden fengsel. Skolen har per 2018 ca. 1200 elever og 250 ansatte og er blant de største i fylket.

Skolen ble opprettet i 1996 etter at de videregående skolene Christian August, Porsnes, Risum og Tosterødberget ble slått sammen til én skole under navnet «Halden videregående skole». I 2004 ble Christian August (allmennfaglig) nedlagt og flyttet til nybygget på Porsnes. I 2010 fikk Halden videregående en ny avdeling i Halden fengsel.
Skolens visjon er Kulturbærer og grensesprenger med verdiene Raushet, respekt og resultater.

https://halden.vgs.no/