Illustrasjonsbilde Plus Arkitektur AS

Søknadsfrist: 27.04.2022

Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Fredrikstad kommune kunstkonsulent/ kurator oppdrag i forbindelse med etablering av Råkollen skole i et tilbygg på tomten til Gudeberg skole i Fredrikstad kommune. Utover nye lokaler til Råkollen skole inneholder tilbygget også en ny entre/base og arbeidsplasser til Gudeberg skole, samt felles arealer til begge skolene. Skolene har felles utearealet som skal rehabiliteres i prosjektet.
Det er ønske om interaktiv kunst for begge skolene.

Råkollen skole er en forsterket opplæringsarena. Skolen har et helhetlig spesialpedagogisk opplæringstilbud. Skolen tar imot elever på 1-10. trinn. Skolen har to avdelinger.
Gudeberg barne- og ungdomsskole har i dag 416 elever fordelt på 1. til 10. trinn. Skolen har også en SFO med gode arealer både ute og inne, med litt over 100 barn. Vår visjon: «Gudeberg skole – sammen om trivsel og læring» viser hva vi er opptatt av. Vi har spesielt fokus på lesing, skriving og regning for alle, på alle nivå. 

Avsatt total sum: kr. 985 000
Arkitekt: Plus arkitektur AS
Oppstart kunstutvalg: våren 2022
Byggestart: 1. kvartal 2023 (tentativt).
Ferdigstillelse av bygget: 3. kvartal 2025 (tentativt)

Søknaden skal inneholde: kort motivasjon for oppdraget og kunstkonsulent/ kurator CV, gjerne med bilder eller lenker, fra tidligere prosjekter. Sendes som 1 PDF merket med «Etternavn_fornavn_Råkollen_2022»
Send søknaden til: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson: Inger Anne Kilde Storli,
Epost: inak@fredrikstad.kommune.no / Mobil: 400 40 120 / Tel: 69 30 60 59

Illustrasjonsbilde Plus Arkitektur AS

Relevante lenker
Om Kunst i offentlig rom Fredrikstad kommune
Kunstprosjekter i offentlig rom, Fredrikstad kommune, i Østfold kunstsenters arkiv.
Et eksempel på interaktiv kunst brukergruppen har sett på:
National Geographic Augmented Reality experience by INDE – YouTube