Forslag uteområde Gressvik ungdomsskole

Østfold kunstsenter utlyser på vegne av Fredrikstad kommune oppdrag som kunstkonsulent ved Gressvik ungdomsskole, Fredrikstad. I forbindelse med nybygg ved Gressvik ungdomsskole er det avsatt penger til kunstprosjekt. Det er ønske om utendørskunst gjerne på fasade.

Søknadsfrist: 3.1.2019

Avsatt sum: 160 000,- kr inkl. konsulenthonorar og 5 % kunstavgift.
Oppstart kunstkomité: januar 2019
Nybygget: ferdig til skolestart 2019

Søknaden skal inneholde; kort motivasjon for oppdraget og konsulent CV. Sendes som 1 PDF merket med «Etternavn_fornavn_gressvik_2018».
Send søknaden til: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson: Inger Anne Kilde Storli (Fredrikstad kommune)
Mobil: 400 40 120
Epost: inak@fredrikstad.kommune.no