Nyheter og utlysninger

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer på Østfold kunstsenter og få tips om utlysninger for kunstnere! post@ostfold-kunstsenter.no

REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST
Søknadsfrist for 2022 er 1. september kl. 13. Den digital søknadsportalen åpner 13.6.2022.
Det er ingen øvre grense på søknadssum, så inkluder alle utgifter i et detaljert budsjett. Det er en mal i søknadsportalen. Vi anbefaler alle til å logge seg inn i god tid før fristen, og se igjennom de punktene som skal være med i søknaden og begrensningene på antall tegn etc.
Les mer

Rammeavtale for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken (DKS):
Gjeldene fra 01.08.2021 – 31.07.2022 mellom KS og Creo
Oppdragstaker honoreres fra 1. august 2021 med minst kr. 5 151 per formidlingsdag (DKS).

Veiledende honorarsats for kunstkonsulenter/ kuratorer:
Fra 01.10.2021: kr 710,-
Les mer på KORO sine nettsider

ÅPNE ATELIER ØSTFOLD 2022
Dato ikke avklart.
Meld din interesse: post@ostfold-kunstsenter.no
Her er de som deltok i 2021