Nyheter og utlysninger

PREKVALIFISERING TIL KUNSTPROSJEKT: tilrettelagte boliger i Askim sentrum
Søknadsfrist: 14. november 2018.
Les mer: her

REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST
Søknadsfrist: 1 september 2018.
Les om regionale prosjektmidler for visuell kunst.
Digital søknadsportal her.

ÅPNE ATELIER ØSTFOLD 2018 
Nytt av året er det kun er én dag – søndag 14. oktober kl. 12-17.
Meld din interesse: siri.h.larsen@ostfold-kunstsenter.no
Påmeldingsfrist: 14. september

UTLYSNING: ENKEL IDESKISSE TEMPORÆRT KUNSTPROSJEKT 2018
Parken ved biblioteket i Fredrikstad

·        Kunstbudsjett er kr. 200 000
·        Visning 13 – 16. september 2018, som del av Kulturnatt Fredrikstad 14. september 2018
·        Gjerne fokus på bærekraftighet og miljøaspekt
·        Oppdragsgiver: Kulturetaten i Fredrikstad kommune

Byrommet som er tilgjengelig er parken ved Fredrikstad bibliotek (Phønixbrygga). Hovedfokuset vil være under Kulturnatt 14.9, og perioden er tenkt
13 – 16.9 med mulighet for forlengelse etter avtale. I 2019 vil Fredrikstad arrangere The Tall Ships Races Fredrikstad (11.-14. juli), der det kan tenkes en utvidelse av 2018-kunstprosjektet, eller et nytt temporært kunstprosjekt.

Frist: 7. august 2018
Send en enkel ideskisse, dokumentasjon av tidligere relevante arbeider og CV til: post@ostfold-kunstsenter.no

Spørsmål – ta kontakt med
Kulturetaten i Fredrikstad kommune, Åshild van Nuys, ashber@fredrikstad.kommune.no eller på mobil 957 33 976 eller
Inger Anne Kilde Storli, inak@fredrikstad.kommune.no eller mobil 400 40 120