bakeribygningenatelier002
Trekløveret av Line Kjøningsen
Kjole av Anna Høidahl

BAKERIBYGNINGEN ATELIER I GAMLEBYEN
Maleri, linklær

Lørdag og søndag

Anna Høidahl og Line Kjønigsen

www.facebook.com/BakeribygningenAtelier
Epost: line@kjonigsen.no
Mobil: 473 31 319