Adresse: Atelierfellesskap, Dammyr 12, 1605 Fredrikstad

Hvalermotiv av Jorid Johansen
Hvalermotiv av Jorid Johansen

JORID JOHANNESSEN
Maleri med Hvalermotiv

Søndag

Epost: jorj@fredrikstad.kommune.no
Mobil: 971 28 713

Verk av Anne-Marie Lygård
Verk av Anne-Marie Lygård

ANNE MARIE LYGÅRD
Maleri

Søndag

www.aml-maleri.com
Epost: amlygard@yahoo.no
Mobil: 909 56 196