Adresse: Det grunnmurede galleri, Toldbodgaten 106, 1632 Gamle Fredrikstad 

Verk av Vibeke Åmli.
Verk av Vibeke Åmli.

DET GRUNNMUREDE GALLERI
Smykker, maleri og keramikk

Lørdag og søndag

Guro Bergli, Josefine Åmli, Iren Fagerås, og Vibeke Åmli.

www.facebook.com/detgrunnmuredegalleri/
Epost: viaamli@online.no
Mobil: 995 40 489