Elise Jarem viser separatutstillingen Tegnede fortellinger

Elise Jarem definerer seg selv som tegner, men bruker også grafiske teknikker. Arbeidene er ofte en kombinasjon av tegne- og trykketeknikker. Jarem lager også kunstbøker med kollasjer av tegninger og trykk.

Kunstnerens arbeider baserer seg på egne erfaringer iblandet fantasi, hvor grensene imellom ofte er flytende.

Det å tegne har vært del av Elise Jarems liv helt siden barndommen. Kull, tusj, blyant og papir er redskaper og materiale som gjerne er lett tilgjengelig, og tegning har alltid føltes naturlig for Jarem. Hun har en fascinasjon for papirets ulike kvaliteter, og hvordan forskjellige tegneredskaper beveger seg over materialet. Blyanten kan tegne på overflaten på visse type papirer og bli et risseintrument på andre. Papir kan lages av forskjellige materialer,  for eksempel lin/bomull, tre-fibre eller resirkulert papir. Papirmassen kan tilsettes svært mye for å endre farge, lukt og struktur. Elise Jarem har laget noe av papiret i denne utstillingen selv, der hun blant annet har tilsatt løk for å få en gulaktig farge.

En del av arbeidene på utstillingen er monotypier. Disse er bearbeidet videre med kull, av og til pastell eller tusj. Som i andre teknikker ligger det utfordringer og begrensninger også i denne. I monotypien er det ikke mulig å ha full kontroll over trykkeprosessen. Dette kan gi uventete gaver – eller skuffelser. Jarem bruker de eventuelt overaskende resultatene til sin fordel, og jobber videre med disse – ofte i en helt ny retning.

Det som skjer i prosessen er viktig, fordi kunstneren lar seg påvirke underveis, tillater seg å gå ut på sideveier og kan ende opp med et annet resulatet enn opprinnelig planlagt. Så kan hun gå tilbake til grunnidéen og lage et nytt verk. Men det å være fri til å skape ut ifra det som skjer i prosessen er også essensielt.

I løpet av de seinere årene har Jarem lært å binde inn bøker. Dette gamle håndverket har gitt henne stor glede. Bøkene på utstillingen er fylt med kollasjer av tegninger og monotypier. Å bla seg gjennom side for side skaper egne fortellinger. I motsetning til bilder som henger åpent på veggen, liker hun at disse arbeidene blir til objekter som kan lukkes igjen, og senere settes i bokhylla. Eller som hemmelige skatter, som kan taes ut ved behov – og dele med noen spesielle ..

Monotypi: Monotrykk, monotypi, monoprinteller engangstrykker en grafisk teknikk som gir ett enkelt trykk i motsetning til vanlige grafikk som gir flere trykk fra samme plate. Slike engangstrykk er plantrykk som er framstilt ved at en maler bildet med trykkfarge direkte på en plate av glass eller blankpolert metall eller ved at platene blir valset inn med en tjukk farge som kan tegnes i med pinner, pensler, hendene, filler eller annet. Platen blir så trykt av på et papir i en kobbertrykkspresse. Vanligvis kan det bare tas ett godt trykk, og teknikken passer derfor ikke til å lage opplag på flere eksemplarer. Monotypi har sin opprinnelse fra 1600-tallet.

Bokbinder: En bokbinder en håndverkersom binder bøker, det vil si samler de løse sidene fra boktrykkerenog binder disse sammen med tråd eller limer dem sammen. Bokbinderen forsyner også boken med permer og dekorative elementer. Bokbinderen arbeider med materialer som kartong, papirskinnog bladgull, og kan også lage andre produkter enn bøker, for eksempel dekorerte esker. Faget er i dag industrialisert og utføres i stor grad maskinelt. Men automatisering av bokinnbindingen har gjort at det finnes et eget marked for «kunstbind», bøker med godt papir og innbinding utført for hånd.

http://www.jarem.no