Daniel Götesson (Ekta)
Daniel Götesson (Ekta)

Daniel Götesson (Ekta)

Daniel Götesson (Ekta), (f. 1978 i Falkenberg) bor og jobber i Gøteborg, Sverige, og bruker kunstnernavnet Ekta. Han har en bachelorgrad i illustrasjon fra London College of Communication, London, Storbritannia. Hans verk har blitt stilt ut i omfattende grad både i Sverige og Europa. De har også blitt publisert i utallige kunstbøker og magasiner som The New York Times og Juxtapoz Magazine. Ekta’s veggmalerier og offentlige verk finnes i Italia, Frankrike, Kroatia, Polen og England. Prosjekter han nylig har arbeidet med er offentlige kunstoppdrag i ulike skalaer for forskjellige kommuner i Sverige. Ekta arbeider med en rekke uttrykk, inkludert tegning, collage, maleri, skulptur, tekstiler, samt animasjon og installasjon. 

Ekta skriver: «Veggen bærer tydelige spor av arkitektoniske antegninger, spor av bygninger, patinerte og skiftende materialer, som sammen skaper et slags abstrakt bilde.  Arbeidet med veggmaleriet vil være en prosess av å legge til og ta bort, alt skjer i dialog med den eksisterende komposisjonen på veggen. Min metode er intuitiv og stedsspesifikk, verket skapes i en form for flyt der både bevisste og ubevisste valg samhandler med feil.
Med valget av vegg håper jeg å belyse de arkitektoniske mellomrom som oppstår i byrommet og, gjennom mitt maleri, være med på å skape nye estetiske verdier som fremtidige generasjoner kan utvikle. «

Sted: Baksiden av bygget i Borggata 16 på Holmen i Fredrikstad.

Offisiell åpning: 13. september 2024 på Kulturnatten i Fredrikstad

Tidligere arbeid

Holmen gategalleri er et samarbeid med
Fredrikstad kommune
§112 Fredrikstad
Visit Fredrikstad & Hvaler
og støttet av Interreg Sverige-Norge prosjektet «Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan»
Østfold kunstsenter er prosjektleder for Holmen gategalleri.