RISS!
4.9 – 24.10.2021

Kjersti Bergesen

www.instagram.com/bergesenkjersti

 

Kjersti Bergesen (f.1974) er utdannet ved Kunstakademiet 2000-2004 og bosatt i Fredrikstad. Hennes kunstneriske virke spenner fra maleri og collage, til tegning og fotografi. For tiden jobber Bergesen med abstrakte malerier satt sammen av malingsflak, rester fra verkstedet på Den Norske Opera. Tegningene er i stor skala, og viser interiører med fravær av mennesker, og har en iboende sarthet i seg som vitner om ro, uro, om sorg og ensomhet. Hun er nysgjerrig på stemninger og mellommenneskelige forhold. Maleriene er skulpturert sakte frem liksom hennes søken og forståelse for qigong og daoisme, og alt dette som finnes i rommet mellom. Dette subtile som nesten er uhåndgripelig, men som allikevel er der og setter tydelige spor.