Søknadsfrist: 11.11.2021

Østfold kunstsenter inviterer til å søke utstillingsplass for 2023 og 2024. Kunstfaglig råd behandler søknadene og innstiller til utstillingsprogrammet.

Krav til søknaden:

  • Kort om kunstnerisk praksis og tematikk som opptar deg – maks 1500 tegn med mellomrom (ca. 1/2 A4 side)
  • 5 – 10 bilder
  • Video lenker maks 5 minutter
  • CV (send gjerne en kort versjon)
  • Søknaden skal sendes som en PDF-fil (andre fil format vil bli avvist)
  • Merk søknaden: Etternavn_fornavn_utstillingssøknad_2021
  • Søknaden sendes til post@ostfold-kunstsenter.no og merkes med filnavnet.

Plantegninger Østfold kunstsenter

Østfold kunstsenter (ØKS) er et kompetansesenter der visning og formidling av samtidskunst står i fokus. Virksomheten omfatter galleridrift, kunstprosjekter, rådgiving og veiledning angående kunst i offentlige rom, pedagogisk formidling til barn og unge, omvisninger, tilrettelegging for kunstnere, kunstnerpresentasjoner, seminarer og salg av kunst. Vår utstillingsprofil tar sikte på å vise et mangfold av kunstneriske uttrykk innen samtidens billedkunst og kunsthåndverk.

Tips:
Lag søknaden i liggende format – søknadene leses kun på skjerm.
PDF: samle PDF filer, dele filer, forminske størrelse, gjøre Word til PDF og mye mer! Gratis program – her
Tips til søknader – skritt for skritt – her