3D visualisering av tilrettelagte boliger i Prestenggata, Askim.

Askim kommune inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til åpen prekvalifisering til kunstprosjekt utendørs eller på fasaden i Prestenggata tilrettelagte boliger i Askim sentrum.
Frist for innsendelse 14. november 2018.
Kunstkomiteen behandler de 33 innkomne prekvalifiseringene nå i januar 2019. Alle vil få svar når søknadene er ferdigbehandlet.  

OM PROSJEKTET

Kunst: fellesarealet er uteområdet og det er ønskelig å ha kunst enten på inngangsfasaden, ved inngangspartiet eller punktvis langs en tursti rundt bygget. Vi ber interesserte kunstnere om å sende oss et best mulig presentasjonsmateriale. Formålet med prekvalifiseringen er å finne en kunstner for direkte oppdrag.

Om stedet: Prestenggata er tilrettelagte boliger for personer med stort bistandsbehov. Det består av fem boenheter med personalbase. Prestenggaten ligger i et område med prioriterte kulturmiljøer. Området har gammel trehusbebyggelse og utgjør et verneverdig bygningsmiljø i Askim.

Budsjett: Kunstprosjekt: kr. 285 000, – Totalramme: kr. 300 000,-
Byggherre: Askim kommune
Arkitekt: Østre linje arkitektur og landskap
Prosjektleder: Bjørn Lyngstad
Askim kommune: https://www.askim.kommune.no/

Fremdriftsplan
14. november 2018: Frist, prekvalifisering
Nov/ des 2018: Valg av kunstner, avtale om levering av skisse, befaring på stedet.
Feb/ mars 2019: Innlevering og presentasjon av skisse til kunstprosjektet i Prestenggata boliger.
September 2019: innflytting i bygget.
Ferdigstillelse av kunsten: etter nærmere avtale.

Slik søker du
Interesserte bes sende én samlet PDF-fil med en kort tekst på maks 1/2 A4-side om din motivasjon for oppdraget, dokumentasjon av tidligere verk, og CV. Merk både fil-vedlegget og e-post med: Etternavn_Fornavn_Prestenggata. PDF-filen skal være maks 5 MB. Søkere må forholde seg til krav om merking av fil og PDF-format.
Materialet sendes på epost til Østfold kunstsenter: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson Askim kommune: Margaret Aadalen, kultursjef.
E-post: margaret.lang.aadalen@askim.kommune.no

Satelittbilde av Prestenggata 7, Askim