ØSTFOLD KUNSTSENTERS PRODUKSJONSSTIPEND FRA BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)

Formål: Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold fylke.

Produksjonsstipend: 2 stipend á kr. 50 000,-

Tildelingskriterier: Profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold. Søknaden digitalt eller per post sendes til Østfold kunstsenter innen en gitt dato. Søknaden skal inneholde billeddokumentasjon (max 10 bilder/ sider) som presenterer kunstnerskapet på best mulig måte, en kort artist statement og CV.

Søknad: Send alt som en PDF-fil merket med: etternavn-fornavn_BKH_2019. Gjerne liggende format – søknaden leses på en skjerm.
Deltagelse på Sommerutstillingen, eller innlevering av 1 originalarbeid, er ønskelig og vil styrke søknaden.

Søknadsfrist 23. mai 2019

Søknaden sendes til: post@ostfold-kunstsenter.no
Postadresse: Østfold kunstsenter, Ferjestedsveien 5, 1606 Fredrikstad.

Henvendelser i forbindelse med Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond rettes til ØKS administrasjonen.
post@ostfold-kunstsenter.no eller 69 31 09 95.

Jurysammensetning: 1 kunsthåndverker og 1 billedkunstner bosatt utenfor Østfold, og en kunstfaglig person bosatt utenfor Østfold. Kunsthåndverkeren og billedkunstneren vil være de samme som fagjuryen til andre stipend på Sommerutstillingen.

Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2019 vil bli utdelt på åpningen av Sommerutstillingen fredag 14. juni 2018 kl. 18.

DELEGERTE TILDELINGER 2019
Bildende Kunstneres Hjelpefond stiller i 2019 til rådighet inntil kr. 100 000 pr. kunstsenter tilsluttet Kunstsentrene i Norge fra ordningen «Delegerte tildelinger». Formål: BKHs delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp til disposisjon for produksjonsstipend vedtatt av senteret.
Les om Bildende Kunstneres Hjelpefond