Alle ØBK og NKØ medlemmer er invitert til å delta på Østfold kunstsenter sin årlige sommerutstilling. Utstillingen er åpen for publikum fra 27.6 – 23.8.2020.

3 lokale kunstnerstipend i 2020:

VIKEN FYLKESKOMMUNE REISESTIPEND FOR KUNSTNERE: Kr. 25 000
Velges basert på verk i Sommerutstillingen
Tildeles kunsthåndverker/ billedkunstner fra hele fylket. Kunstner kan ikke ha mottatt stipendet tidligere. Stipendet deles ut annet hvert år. Stipendet skal brukes på reise; som inspirasjon, oppdatering på kunst eller studietur, men primært som inspirasjon. Stipendet skal brukes innen utgangen av det året det blir gitt, og rapport med bilder sendes til fylkeskommunen med kopi til Østfold kunstsenter. Ingen representant i juryen. Skriftlig begrunnelse for tildelingen.

FREDRIKSTAD KOMMUNE KUNSTNERSTIPEND: Kr. 25 000
Velges basert på verk i Sommerutstillingen
Kunsthåndverker/ billedkunstner av verket må være bosatt i Fredrikstad kommune. En representant fra Fredrikstad kommune er fullverdig medlem av juryen. Skriftlig begrunnelse for tildelingen.

SG ARKITEKTER KUNSTNERSTIPEND: Kr. 20 000
Velges basert på verk i Sommerutstillingen
Alle som deltar i Sommerutstillingen kan tildeles stipendet.
En representant fra SG Arkitekter deltar i juryens arbeid som observatør. Skriftlig begrunnelse for tildelingen.

Fagjury 2020:
Jeannette Christensen, NBK
Linda Jansson Lothe, NK
Marte Grette, utstillings- og formidlingssansvarlig, Buskerud kunstsenter

Datoer for innlevering av kunstverk på Østfold kunstsenter:
tirsdag 9. juni:       12.00–16.00
onsdag 10. juni:     12.00–16.00

Trenger du innleveringsskjema? Send epost til: post@ostfold-kunstsenter.no