ØSTFOLD KUNSTSENTERS PRODUKSJONSSTIPEND FRA BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)

 

Søknadsfrist 23. mai 2024
Utdelingen  er på åpningen av Sommerutstillingen lørdag 15.6 kl.16

Formål: Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold.

Produksjonsstipend: 2 stipend á kr. 100 000,-

Tildelingskriterier: Profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold. Søknaden skal inneholde billeddokumentasjon (maks 10 billedsider) som presenterer kunstnerskapet på best mulig måte, en kort tekst om kunstnerskapet og CV.

Søknad: Send alt som en PDF-fil merket med: etternavn-fornavn_BKH_2024.
Gjerne liggende format – søknaden leses på en skjerm
Deltagelse på Sommerutstillingen med 1 verk, eller innlevering av 1 originalarbeid, er ønskelig og vil styrke søknaden.
Innlevering av original verk: Onsdag 29.5 og torsdag 30.5 mellom kl. 12.00–16.00

Søknaden sendes til: post@ostfold-kunstsenter.no

 

Henvendelser i forbindelse med Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond rettes til ØKS administrasjonen.
post@ostfold-kunstsenter.no eller 69 31 09 95.

Jury 2024
Marius Dahl, billedkunstner, Drammen
Trude Westby Nordmark, kunsthåndverker, Oslo
Hilde Herming, utstillingsansvarlig Buskerud kunstsenter

Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2024 vil bli utdelt på åpningen av Sommerutstillingen fredag 14. juni 2024 kl. 18.

 

DELEGERTE TILDELINGER 2023
Bildende Kunstneres Hjelpefond stiller i 2024 til rådighet inntil kr. 200 000 pr. kunstsenter tilsluttet Kunstsentrene i Norge fra ordningen «Delegerte tildelinger». Formål: BKHs delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp til disposisjon for produksjonsstipend vedtatt av senteret.
Les om Bildende Kunstneres Hjelpefond