ØSTFOLD KUNSTSENTERS PRODUKSJONSSTIPEND FRA BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND (BKH)

Søknadsfrist 19. mai 2023

Formål: Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold.

Produksjonsstipend: 2 stipend á kr. 100 000,-

Tildelingskriterier: Profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold. Søknaden skal inneholde billeddokumentasjon (maks 10 bilder/ sider) som presenterer kunstnerskapet på best mulig måte, en kort tekst om kunstnerskapet og CV.

Søknad: Send alt som en PDF-fil merket med: etternavn-fornavn_BKH_2023.
Gjerne liggende format – søknaden leses på en skjerm
Deltagelse på Sommerutstillingen, eller innlevering av 1 originalarbeid, er ønskelig og vil styrke søknaden.

Søknaden sendes til: post@ostfold-kunstsenter.no

Henvendelser i forbindelse med Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond rettes til ØKS administrasjonen.
post@ostfold-kunstsenter.no eller 69 31 09 95.

Jury 2023
Anne Thomassen, kunsthåndverker, Oslo
Esther Marie Bjørneboe, billedkunstner, Oslo
Trine Stephensen, kurator, utstillingsansvarlig Buskerud Kunstsenter


Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond 2023 vil bli utdelt på åpningen av Sommerutstillingen lørdag 10. juni 2022 kl. 15.

DELEGERTE TILDELINGER 2023
Bildende Kunstneres Hjelpefond stiller i 20223 til rådighet inntil kr. 200 000 pr. kunstsenter tilsluttet Kunstsentrene i Norge fra ordningen «Delegerte tildelinger». Formål: BKHs delegerte tildelinger har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, ved å stille et beløp til disposisjon for produksjonsstipend vedtatt av senteret.
Les om Bildende Kunstneres Hjelpefond