UTLYSNINGER

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på hva som skjer på Østfold kunstsenter og få tips om utlysninger for kunstnere! post@ostfold-kunstsenter.no

BKH-produksjonsstipend
Formål: Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold.
Produksjonsstipend: 2 stipend á kr. 100 000,-.
Søknadsfrist er 19.5.2023
Les mer

REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST
Søknadsfrist for 2022 var 1. september kl. 13. Neste frist er 1.9.2023 kl. 13.
Det er ingen øvre grense på søknadssum, så inkluder alle utgifter i et detaljert budsjett. Det er en mal i søknadsportalen. Vi anbefaler alle til å logge seg inn i god tid før fristen, og se igjennom de punktene som skal være med i søknaden og begrensningene på antall tegn etc.
Les mer

Rammeavtale for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken (DKS):
Nye satser fra 1.8.2022 – les mer

  • Honorar for formidlingsdager: minst kr 5342
  • Honorar for møter og forarbeid/preproduksjon avtalt med oppdragsgiver: kr 743

Veiledende honorarsats for kunstkonsulenter/ kuratorer:
Fra 01.10.2021: kr 710,-
Les mer på KORO sine nettsider

ÅPNE ATELIER ØSTFOLD 2022
16.10.2022. Dato for 2023 er ikke bestemt.
Meld din interesse: post@ostfold-kunstsenter.no
Her er de som deltok i 2022