Portrett Ellen K. Solberg

ELLEN K. SOLBERG

Ellen Karine Solberg, bor og arbeider i Rygge.
Hun har sin utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi fra 1995-1999 og Akedemia Del Belles artes, Madrid 1998.
Solberg arbeider med skulpturer, installasjoner, grafikk og utsmykkinger.  Solberg har blant annet avholdt separatutstillinger i Rogaland, Hordaland Kunstsenter og Møre og Romsdal Kunstsenter.
Hun har også vært landet rundt med de egenproduserte produksjonene «Mor og andre maur» og «Grensene» gjennom den kulturelle skolesekk.
Solbergs siste store separatutstilling var i Sandnes kunstforening.   Hun har verk i samlingen til Dronning Sonja.  Medlem av Norske billedkunstnere og Norske grafikere.

Hvordan kan vi være gode forferde for fremtidige generasjoner?
« En viktig drivkraft bak kunstnerskapet mitt er individet, dets egenverdi og særpreg, og hvert enkelt individs rolle i det store sosiale samfunnet. Dette er motivasjonen til både små og store figurer/skulpturer og trykk.  Så jeg er veldig glad for å være med på dette spennende prosjektet med folk på Holmen.

Min tilnærming til tema er å stoppe folk på Holmen som jeg kunne tenke meg å lage figurer av. Jeg starter med å presentere meg, og siden fortelle om kunstprosjektet.
Når jeg legger frem temaet på gategalleriet,- hvordan være gode forfedre,-  svarer de jeg har spurt at de i hvert fall prøver å være gode forferde og personer for kommende generasjoner!  De sier også at de forsøker å være et best mulig medmenneske og veileder for den yngre befolkningen.
To gutter som jeg  snakket med var barn selv, 12 år. De hadde yngre søsken som de følte de hadde en viktig rolle ovenfor. Andre jeg skal lage jobber blant annet i omsorgsyrker, med opplæring og varelevering.»
Ellen K. Solberg

Til Holmen gategalleri produserer Ellen K. Solberg atten små skulpturer, basert på atten mennesker som bor og jobber på Holmen. Figurene plasserer forskjellige steder på Holmen, ute og inne.

Plassering: i vinduer, på gjerder og husvegger på Holmen

Avduking: 22 august 2024

Tidligere arbeid

Skisser av verkene

Holmen gategalleri er et samarbeid med
Fredrikstad kommune
§112 Fredrikstad
Visit Fredrikstad & Hvaler
og støttet av Interreg Sverige-Norge prosjektet «Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan»
Østfold kunstsenter er prosjektleder for Holmen gategalleri.