Trosvikstranda_Holmen

Holmen gategalleri i Fredrikstad

Både lokale kunstnere fra Østfold og internasjonale kunstnere skal lage kunst på Holmen i Fredrikstad!
I perioden mai til og med september vil kunstprosjektet vise ny kunst på Holmens vegger og gater. Fem kunstnere skal lage kunstverk som skal stå utendørs i Holmen-området. Noen av kunstverkene vil være temporære, og andre stå i mange år. Kunstprosjektets overordnede tema er «Hvordan kan vi være gode forfedre for fremtidige generasjoner». Kunstnerne velger selv hvordan temaet tolkes inn i kunstverket.

Billedkunstner Ellen K. Solberg fra Rygge skal lage skulpturer som portretterer Holmens innbyggere. Kunsthåndverker Wisam Al-Samad fra Askim skal lage keramiske skulpturer/ relieffer montert på vegg. En kunstner fra Frankrike som kalles «Ememem» vil reparere sprekker og hull i asfalten med mosaikk. Her ønsker vi fliser donert av befolkningen! To husvegger får muraler (veggmalerier).

Bli kjent med kunstnerne i Holmen gategalleri – les mer (Her kommer en link)

Holmen gategalleri inngår i flere andre prosjekter
Fredrikstad kommune:

Holmen gategalleri er en del av en større satsing Fredrikstad kommune har med områdeløft Holmen. Les mer

112 Fredrikstad: Holmen gategalleri er en integrert del av Fredrikstad §112.
§112 Fredrikstad er en ny kunst- og kulturfestival, som over fire måneder skal utforske om vi er gode forfedre. Bakteppet er grunnlovens miljøparagraf, og gjennom kulturopplevelser, samtaler, folkemøter og debatt vil §112 presentere klimaspørsmålene for publikum på en ny måte.
Les mer og se arrangement kalenderen

Interreg Sverige-Norge «Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan»: Et prosjekt som skal styrke samarbeidet mellom kunst, kultur og reiseliv.
Holmen gategalleri er et delprosjekt av Interreg-prosjektet.
Les mer

Holmen gategalleri er initiert og gjennomføres av Østfold kunstsenter.
Viktor Rakov Gjengaar er kunstkonsulent for prosjektet Holmen gategalleri. Han driver Urban Samtidskunst, et ressurssenter for urban kunst.
Helga Aakre, prosjektleder (vikar). Epost: helga.aakre@ostfold-kunstsenter.no

Kunstutvalget:
Viktor Rakov Gjengaar, kunstkonsulent, Urban Samtidskunst
Putte H. Dal, leder av kunstutvalget, Østfold kunstsenter
Siri Heide Larsen, prosjektleder, Østfold kunstsenter
Inger Anne Kilde Storli, kulturetaten, Fredrikstad kommune
Trine Eriksen, daglig leder, Østfold kunstsenter
Edel Pavlic, områdeutvikler, Fredrikstad kommune
Marianne Aune, bærekraftig samfunnsutvikling og representant fra Kunst og gavekomiteen i Fredrikstad kommune
Sara Emilie Nygaard, prosjektassistent, Østfold kunstsenter

Samarbeidspartnere:
Fredrikstad kommune
§112
Visit Fredrikstad & Hvaler
Interreg Sverige-Norge prosjektet «Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan»

Samarbeidspartnere

Fredrikstad kommune
Paragraf 112
Visit Fredrikstad & Hvaler
Interreg logo