Holmen gategalleri

Holmen gategalleri i Fredrikstad

Lokale og internasjonale kunstnere skal lage kunst på Holmen med tema: Hvordan kan vi være gode forfedre for fremtidige generasjoner?

Holmen gategalleri er et kunstprosjekt der fem kunstnere skal lage kunst på vegger og i veier i byområdet Holmen i Fredrikstad. Fra juni til september vil kunstnerne produsere sine verk som vil stå utendørs. Noen av verkene er temporære, andre vil stå i flere år.
Kunstnerne velger selv hvordan temaet tolkes inn i kunstverket.