OPEN CALL 2025/26 – ER DU NYLIG KUNSTUTDANNET?

Plantegning Sal 3 i Østfold kunstsenter
Plantegning Sal 3 i Østfold kunstsenter

OPEN CALL 2025/26 – ER DU NYLIG KUNSTUTDANNET?
Østfold kunstsenter tar nå imot søknader om utstillingsplass for 2025 og 2026.

Søknadsfrist 22.11.2023

Har du fullført kunstutdannelsen mellom 2019 og 2023?
Søk utstillingsplass hos Østfold kunstsenter!
Østfold kunstsenter vil i 2025 og 2026 vise nylig utdannede kunstnere i Sal 3 på ca.30 kvm.

Kun digitale søknader sendt som 1 PDF fil vil bli behandlet av Kunstfaglig råd.

Søknadens innhold: Navn, adresse, kontaktinformasjon og årstall for fullført kunstutdannelse skal være på den første siden med kort tekst om kunstnerisk praksis (maksimum 2000 tegn inkludert mellomrom), inntil 10 bilder og CV.
Søknaden skal sendes samlet i en PDF som merkes med: Etternavn_Fornavn_25_26. Merk eposten med: Etternavn_Fornavn_25_26
Søknaden sendes til: post@ostfold-kunstsenter.no

Det utbetales vederlag for utstillingen.
Søkere kan forvente svar i februar 2024.

Tildelingskriterier:
Alle kunstnere som har fullført kunstutdannelse i 2019 – 2023 kan søke.
Søknadene vurderes av Kunstfaglig råd i Østfold kunstsenter.

Plantegninger finner du her  /  Tips til søknaden finner du her  / Samle PDF-filer til et dokument her

Østfold kunstsenter i Fredrikstad
Østfold kunstsenter i Fredrikstad