Utstillingsplass

Frist for å søke utstillingsplass var 1. desember 2017 for 2019 og 2020. Disse søknadene er til behandling og alle som har søkt vil motta svar.