Styre for ØKS:

Odd Roald Andreassen, styreleder
Kirsti Sand Aune
Gerd Wevling Matre
Cathrine Schei