Styre for ØKS:

Yngvar Larsen, styreleder
Gunvor Eldegard, nestleder
Stefan Christiansen
Trine Mauritz
Ole Haabeth