Styre for ØKS 2019:

Odd Roald Andreassen
Kirsti Sand Aune
Morten Gran
Jonas Qvale
Cathrine Schei