Styre for ØKS:

Yngvar Larsen, styreleder
Gunvor Eldegard, nestleder
Hanna Høiness
Trine Mauritz
Ole Haabeth