Styre for ØKS:

Yngvar Larsen, styreleder
Stefan Christiansen
Tulla Elieson
Gunvor Eldegard
Dana Ghazi