Styre for ØKS:

Yngvar Larsen, styreleder
Gunvor Eldegard, nestleder
Stefan Christiansen
Tulla Elieson
Ole Haabeth