Styre for ØKS:

Odd Roald Andreassen, styreleder
Kirsti Sand Aune
Morten Gran
Jonas Qvale
Cathrine Schei