Kunst i offentlig rom

Kunst i offentlig rom er kunsthåndverk/ billedkunst som er stedsrelatert eller satt i en arkitektonisk sammenheng. Monumenter, minnesmerker og offentlige statuer er den eldste og mest åpenbare form for kunst i det offentlige rom. I vår tid finner vi kunst i offentlig rom på mange forskjellige steder som på skoler, sykehjem, parker, torg, rådhus, kulturbygg, offentlige etater og langs veiene.

Staten, fylkeskommuner og mange kommuner har vedtatt forpliktende regelverk som sier at det skal avsettes 1 – 2 %, til kunst i sine byggeprosjekter.

Det statlige forvaltningsorganet og faginstitusjonen er KORO (Kunst i offentlig rom). Hovedoppgaven til KORO er å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet.

Vi bidrar til å gjennomføre gode kunstprosjekter og fungerer som rådgiver for kunstprosjekter i offentlige rom i Østfold.

Østfold kunstsenter  jobber for at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige rom i hele Østfold. Målet vårt er å få kunstprosjekter gjennomført der både prosessen og det kunstfaglige aspektet blir godt ivaretatt. Å komme tidlig inn i et prosjektet gir ofte best resultat og best involvering av alle samarbeidspartnere og alle de som skal møte kunsten i hverdagen.

Skal du i gang med et kunstprosjekt ute eller inne? Ta kontakt med oss!
post@ostfold-kunstsenter.no
Vi tilbyr veiledning, praktisk hjelp og råd