Kunst i offentlig rom

Kunst i offentlig rom er kunsthåndverk eller billedkunst satt i en stedsspesifikk, stedsrelatert og/eller en arkitektonisk sammenheng. Monumenter, minnesmerker og offentlige statuer er den eldste og mest åpenbare form for kunst i det offentlige rom. I vår tid finner vi kunst i offentlig rom i mange kunstuttrykk og på et mangfold av steder som på skoler, sykehjem, parker, torg, rådhus, kulturbygg, offentlige etater og langs veiene.