• Praktisk informasjon

 

Kunst i offentlige rom (KORO)

er en statlig etat under Kulturdepartementet. Etaten ble opprettet som Utsmykkingsfondet for offentlige bygg i 1976. Etatens formål er å bidra til å skape kunst i det offentlige rom, det vil si statlige, kommunale og fylkeskommunale bygg og uterom. Les mer

Labberunten av Lise Stang Lund på Sagabakken skole i Fredrikstad, 2012. Mottok tilskudd fra KORO.

5 % Kunstavgift på kunst i offentlig rom

  • Det skal også betales kunstavgift når verket er et utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk eller et konkurranseutkast til bruk i det offentlige rom.
  • Den som blir eieren av verket når det er sluttført er ansvarlig for rapportering og innbetaling av kunstavgiften.
  • Les mer
  • Betaling

 

Tips og råd

Prekvalifisering er en forhåndsvurdering av potensielle kunstneres kvalifikasjoner. I mange kunstprosjekter i det offentlige rom utlyses det til prekvalifisering. Dette betyr at alle som er interessert i kunstoppdraget melder sin interesse ved å sende inn relevant billedmateriale, kort begrunnelse for hvorfor oppdraget ønskes og CV. Prekvalifisering ber ikke om en konkret idé til oppdraget og heller ikke budsjett.

  • Kunstbudsjett (MVA, balanse, anbud) –  informasjon kommer
  • Konsulent CV (hva må med) – informasjon kommer