Praktisk informasjon – tips og råd til oppdragsgivere

  • Kunstkonsulent/ kurator/ kunstnerisk prosjektleder – er en kunstner/ kurator med kunstfaglige kompetanse på kunst i offentlig rom. Kunstkonsulenten ivaretar det kunstfaglige arbeidet i kunstutvalget/ kunstkomiteen for kunstprosjekter i det offentlig rom. Hens oppgave er å presentere framgangsmåter til å finne fram til den beste kunsten, være med på analysere stedet og behovet, definere rammer for prosjektet og følge opp kunstprosjektene som blir valgt.
    Østfold kunstsenter kan bistå med utlysning av konsulentoppdrag, kvalitetssikring av kunstkonsulenten, og rådgivning underveis.
  • KORO: prosjektstøtte for kunst i offentlige rom – Lokalsamfunnsordningen
    Oppdragsportal (utlysninger, oppdrag, konsulentregister) / Dokument maler
  • 5 % Kunstavgift på kunst i offentlig rom – det skal også betales kunstavgift når verket er et utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk eller et konkurranseutkast til bruk i det offentlige rom. Den som blir eieren av verket når det er sluttført er ansvarlig for rapportering og innbetaling av kunstavgiften. Les mer / betaling