Praktisk informasjon – tips og råd til oppdragsgivere

  • Kunstkonsulent/ kurator/ kunstnerisk prosjektleder – er en kunstner/ kurator med kunstfaglige kompetanse på kunst i offentlig rom. Kunstkonsulenten ivaretar det kunstfaglige arbeidet i kunstutvalget/ kunstkomiteen for kunstprosjekter i det offentlig rom. Hens oppgave er å presentere framgangsmåter til å finne fram til den beste kunsten, være med på analysere stedet og behovet, definere rammer for prosjektet og følge opp kunstprosjektene som blir valgt.
    Østfold kunstsenter kan bistå med utlysning av konsulentoppdrag, kvalitetssikring av kunstkonsulenten, og rådgivning underveis.
  • KORO: prosjektstøtte for kunst i offentlige rom – Lokalsamfunnsordningen
    Oppdragsportal (utlysninger, oppdrag, konsulentregister) / Dokument maler
  • 5 % Kunstavgift på kunst i offentlig rom – det skal også betales kunstavgift når verket er et utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk eller et konkurranseutkast til bruk i det offentlige rom. Den som blir eieren av verket når det er sluttført er ansvarlig for rapportering og innbetaling av kunstavgiften. Les mer / betaling

Praktisk informasjon – tips og råd til kunstnere/ kunstkonsulenter/ kuratorer

  • Prekvalifisering – er en forhåndsvurdering av potensielle kunstneres kvalifikasjoner. I mange kunstprosjekter i det offentlige rom utlyses det til prekvalifisering. Dette betyr at alle som er interessert i kunstoppdraget melder sin interesse ved å sende inn relevant billedmateriale, kort begrunnelse for hvorfor oppdraget ønskes og CV. Prekvalifisering ber ikke om en konkret idé til oppdraget og heller ikke budsjett. Prekvalifisering er en demokratisk utlysning til et prosjekt hvor alle kan melde interesse. Se tips til prekvalifisering i punktet: Søknader – tips og triks.
  • Kunstkonsulent søknad og CV – lag en visuell presentasjon med dokumentasjon fra tidligere oppdrager. Oppgi referanser og kontaktinformasjon. I CV’en framhev erfaring som kunstkonsulent, kurator og prosjektleder, og egne kunstprosjekter i offentlig rom. Kontaktinformasjon først, så utdannelse, deretter hva du vil framheve. Utstillinger og lignende legges evt. til slutt i CV’en. Se tips under i Søknader – tips og triks.
  • Søknader – tips og triks. En praktisk oppskrift. (Powerpoint presentasjon laster direkte ned)

Labberunten av Lise Stang Lund på Sagabakken skole i Fredrikstad, 2012.