• Praktisk informasjon

 

Kunst i offentlige rom (KORO) er en statlig etat under Kulturdepartementet. Etaten ble opprettet som Utsmykkingsfondet for offentlige bygg i 1976. Etatens formål er å bidra til å skape kunst i det offentlige rom, det vil si statlige, kommunale og fylkeskommunale bygg og uterom. Les mer

Labberunten av Lise Stang Lund på Sagabakken skole i Fredrikstad, 2012. Mottok tilskudd fra KORO.

5 % Kunstavgift på kunst i offentlig rom

  • Det skal også betales kunstavgift når verket er et utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk eller et konkurranseutkast til bruk i det offentlige rom.
  • Den som blir eieren av verket når det er sluttført er ansvarlig for rapportering og innbetaling av kunstavgiften.
  • Les mer
  • Betaling

 

Tips og råd

Prekvalifisering er en forhåndsvurdering av potensielle kunstneres kvalifikasjoner. I mange kunstprosjekter i det offentlige rom utlyses det til prekvalifisering. Dette betyr at alle som er interessert i kunstoppdraget melder sin interesse ved å sende inn relevant billedmateriale, kort begrunnelse for hvorfor oppdraget ønskes og CV. Prekvalifisering ber ikke om en konkret idé til oppdraget og heller ikke budsjett.

Prekvalifisering bør ha et liggende format da de vanligvis vises på en skjerm. CV bør ligge helt til slutt (minst relevant). Hvis du ikke har gjort tidligere prosjekter i offentlig rom, vis bilder av arbeider du tenker er relevante. Fiktive prosjekter, hvor ideen er plassert inn i et miljø, er en god måte å illustrere ideer rundt det offentlige rom, pass bare på å skrive at det er en idéskisse til et fiktivt prosjekt.

  • Kunstbudsjett (MVA, balanse, anbud) –  informasjon kommer
  • Konsulent CV (hva må med) – informasjon kommer