Vi tilbyr

Kunstsenteret er KOROs samarbeidspartner i Østfold og besitter lokal fagkompetanse på området. Offentlige og private oppdragsgivere anbefales å henvende seg til fylkenes kunstsentre for bistand til utlysning, rådgivning og gjennomføring av prosjekter.

 

Østfold kunstsenter tilbyr oppdragsgivere for kunst i offentlige rom, det være seg kommuner, fylkeskommunen og private næringsliv:

  • Utlysning av konsulentoppdrag gjennom KORO sitt nasjonale konsulentregister og gjennom nyhetsbrevet vårt.
  • Anbefale kvalifiserte kunstkonsulenter.
  • Videreformidle informasjon om prekvalifisering og konkurranser.
  • Kvalitetssikre kunstplanen og budsjettet.
  • Veilede kunstkonsulenter.
  • Veilede oppdragsgiver (kommuner, fylkeskommunen, private næringsliv).
  • Bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd.
  • Gi en oversikt over offentlig kunst i Østfold.
  • Råd og tips om: skilting, fotografering, formidling, offisiell åpning og presse.
  • Evaluering av prosessen/ prosjektarbeidet.