Østfold kunstsenter tilbyr oppdragsgivere for kunst i offentlige rom, det være seg kommuner, fylkeskommunen og private næringsliv:

  • Hjelp til å finne en godt egnet kunstkonsulent til å lede arbeidet i kunstutvalget
  • Videreformidle informasjon om kunstprosjektene
  • Kvalitetssikre kunstplanen og budsjettet
  • Veilede kunstkonsulenter
  • Veilede oppdragsgiver (kommuner, fylkeskommunen, private næringsliv)
  • Bidra med fagkompetanse til søknader om tilskudd fra f. eks. KORO.
  • Gi en oversikt over offentlig kunst i Østfold
  • Råd og tips om: skilting, fotografering, formidling, offisiell åpning og presse.
  • Evaluering av prosessen/ prosjektarbeidet