Østlandsutstillingen 2020

Utstillingen står fra 12. september til 01.november 2020.

 

Er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet. Den viktigste oppgaven er å arrangere den årlige vandreutstillingen i fylkene, med fokus på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk. Som en regional, ikke kuratert mønstring er Østlandsutstillingen et årlig verdifullt bidrag til hele samtidskunstfeltet.

 

Hedevig Anker – Line Berget – Stefan Christiansen – Renate Dahl – Shwan Dler Qaradaki – Axel Ekwall – Jan Grüner-Moström – Linda Spaun Hauglie – Hilde Honerud – Hennie Ann Isdahl – Anne-Kari Jansen – Anne Karin Jortveit – Anne-Liis Kogan – Egil Martin Kurdøl – LOCUS /Thale Fastvold og Tanja Thorjussen – Andreas Lærum – Åse Løvgren – Odd Maure – Eirik Melstrøm – Jóhanna Ellen Ríkhardsdóttir – Gjert Rognli – Stefan Schröder – Torunn Skjelland – Siri Skjerve – Catrine Thorstensen – Torgrim Torve – Trude Viken – Kirsten-Marie Wagle – Anne Kari Ødegård – Aapent Saar /Milan Benza og Jørn Bjercke

 

Østlandsutstillingen stimulerer til økt interesse og forståelse for samtidskunst samt økt bruk og formidling av visuell kunst, styrker lokal forankring gjennom stedsspesifikke prosjekter, gjør visuell samtidskunst tilgjengelig i alle 7 Østlandsfylker og bidrar til å sikre gode visningssteder for visuell kunst på Østlandet.

ARKIV

Østlandsutstillingen

12. september 2020 - 1. november 2020

Rønnaug Vaa

4. september 2020 - 1. november 2020

Sommerutstillingen 2020

27. juni 2020 - 23. august 2020

ØKS ER ÅPENT FOR PUBLIKUM

9. mai 2020 - 7. juni 2020

Stabell/ Grieg Hermansen/ Jost/ Holm

14. mars 2020 - 7. juni 2020