samuelsen-breida-1

Mathias R. Samuelsen og David Breida

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sissel M. Bergh

helene-duckert-3

Helene Duckert

ovre-ringstad-2021

Søssa Jørgensen

30.10 – 19.12.2021 Mathias R. Samuelsen og David Breida/ Sissel M. Bergh/ Helene Duckert/ Søssa Jørgensen

Les mer om utstillingene ved å trykke på bildene til hver enkelt kunstner.

 

UTSTILLINGSPERIODE 30.10 – 19.12

Mathias R. Samuelsen og David Breida/ Sissel M. Bergh/ Helene Duckert/ Søssa Jørgensen

TEKST OG SPRÅK

 

Utstillerne i denne perioden har noe tilfelles og det er at de alle arbeider med tekst og språk. Å kunne snakke et språk er noe helt unikt for menneskearten, og gjør at vi lett kan lære av hverandre og utvikle oss. Skriftspråket er også viktig, med det kan vi dokumentere viktige hendelser.  Språket har en enorm makt og man må bruke det med omhu.

 

Det tidligste skriftspråket vi kjenner til er kileskrift som for første gang ble nedfelt 3400 fvt. i Mesopotamia, (deler av Irak, Kuwait og Syria). Arkeologiske funn viser at tegnene bl.a. ble brukt til å foreta bokføring, skrive personlige brev og forfatte lange dikt. I Skandinavia er runer de eldste skrifttegnene vi kjenner til.

 

I dag finnes det ca. 150 levende skriftspråk i verden, mens det finnes over 3000 talespråk. Språket bruker vi til mye, også i kunsten. Tekst og språk i kunsten kan for eksempel brukes for å komme med politiske budskap, det kan være abstrakt og absurd, det kan handle om tilhørighet eller utenforskap. Det kan være komisk eller tragisk, eller begge deler samtidig.

 

Utstillingene i denne perioden tar opp tekst og språk på ulike måter. Samuelsen og Breida jobber med kommunikasjon, og hvordan man forstår og misforstår hverandre. Berghs arbeider tar for seg det samiske språket, tilhørighet, havet og historie. Helene Duckert jobber eksplosivt og med ordenes slagkraft, hvordan enkelte ord eller korte setninger kan si mye, selv når det står lite. Jørgensen arbeider billedlig, og som Bergh er også hun opptatt av stedstilhørighet.

 

Velkommen inn i språkets univers!