Line Østby viser kafétutstillingen Toner fra en ullharpe.

Utstillingen står fra 28. august til 24. oktober 2021.

«Dyra inspirerer meg. Jeg ser dem, tegner dem, erindrer og gjenskaper dem.» 

Kunstnerens arbeid med ulla og veven bringer henne tettere på; – materialet, tiden, komposisjonen og tonene.

Line Østby (f. 1959) er en kunstner som er bosatt i Moss og som drives av historier, situasjoner, mennesker og dyr. I denne utstillingen viser Østby tegninger/monotypier og billedvever. Hun har jobbet mye med linosnitt tidligere, og det grafiske finner vi igjen i vevene.

Østby startet å veve for fire år siden. Hun både karder og spinner ullen selv, for så å farge ullen med ville vekster hun finner ute i naturen. Verket «Slått» som er nr. 13 i utstillingen, har innslag av vekstene Gulmaure og Rabarbra.

I de siste årene har hun tilbrakt flere uker i Nord-Gudbrandsdalen, hvor det er mange dyr, både tamme og ville. Hun finner kontrasten mellom de levende dyra på beite og de flate slettene de beiter på inspirerende.

Tegningene i utstillingen kommer av et opphold hun hadde på en nedlagt seter for ti år siden. Der betraktet hun elgen som kom frem i grålysningen ved seterbua, og dette har satt igjen sterke inntrykk hos Østby, som resulterte i en serie monotypier, altså trykk med trykksverte og blyant. 

Østby forteller at disse tegningene og vevene vises sammen fordi de på et vis kommer fra det samme stedet. Håndarbeidet og kontakten med naturen er viktig for Østby og har nå blitt en del av kunsten. Hun sorterer ulla, karder og spinner den, og fører trådene gjennom renningen på veven. Litt som toner kommer ut av en harpe, spiller Østby med gråtoner i veven. 

«Jeg kjenner meg fortrolig med at trådene samles, og jeg synes jeg kjenner, ser og hører tonene tydeligere, når de kommer fra ullharpen.»