tone-myskja-nett

TONE MYSKJA

ahmed-umar-nett

AHMED UMAR

gerd-wevling-matre-nett

GERD WEVLING MATRE

petter-heps-nett

PETTER HEPSØ

Velkommen til 4 nye utstillinger på Østfold kunstsenter lørdag 09. november kl.15.00.

Petter Hepsø (f.1973) viser separatutstillingen Out of context.

http://petterhepso.com

Ideen med denne utstillingen består i å forflytte noen av Petter Hepsøs skulpturer fra kunstprosjekter i offentlig rom inn i gallerirommet. Disse verkene er laget på basis av ideer rundt spesifikke steder og situasjoner. Utstillingen vil gi publikum en mulighet til å se verkene i en endret kontekst ifra uterom til gallerirom så vel som å kunne oppdage relasjoner mellom de ulike skulpturene der de skaper en ny kontekst seg imellom.

Tone Myskja (f.1961) viser separatutstillingen Biter som faller.

https://www.tonemyskja.com

Tone Myskja er opptatt av hvordan det menneskelige samspillet utfolder seg i hverdagens uforutsigbare hendelser – i spennet mellom det poetiske og det politiske. Som billedkunstner arbeider hun i krysningsfeltet mellom scenekunst, musikk og billedkunst. Prosjektet tar utgangspunkt i hvordan landskap, geografi og rommet rundt oss påvirkes av lys, temperatur og hva/hvem som oppholder seg der. Det skjer bevegelser i grunnfjell, isbreen kalver, tåka kommer og forsvinner, landskapet tetner til.

Ahmed Umar (f.1988) viser separatutstillingen Mending!

https://www.ahmedumar.com

Ahmed Umar kom til Norge som politisk flyktning i 2008 og gjennomførte sin mastergrad ved avdeling for Kunst- og Håndverk fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. I sine verk arbeider han med å gjenoppbygge et narrativ omkring sin egen livshistorie, gjennom teknikker som skulptur, trykk, maleri og performance. I sin praksis arbeider Ahmed Umar med spørsmål knyttet til eierskap, seksualitet og identitet.

Gerd Wevling Matre (f.1969) viser kaféutstillingen Zygote.

Utstillingen tar utgangspunkt i en trecelles form. Denne formen gjentas og settes sammen på ulike måter for å skape ornamenter. Svartor, eik, osp, gran og søtkirsebær er treslag som er brukt i sammenstillingene. Veden i den enkelte trebiten, og dens skjønnhet, særtrekk og skavank, får stå ganske ubehandlet og danne en dekorativ flate.

Se Visit Østfold her

Se sak Fredrikstad Blad her

Se sak i Sarpsborg Arbeiderblad her

Les artikkel i  Ille Bra Blog og hør podcast her

Hør sak på NRK Østfold 02.08.40 minutter inn i programmet her