EWA MARIA SOBOCINSKA 

Over en kopp 

Arbeidet «En kopp kaffe» er malt for en stund tilbake og danner  et passende utgangspunkt for Ewa Maria Sobocinskas utstilling på kafé ØKS. Utstillingsittelen Over en kopp henspiller til det mentale rommet. Man har tatt pause fra det travle og tankene kan vandre. Et bilde på et pusterom der nye betraktninger, analyser og drømmer kan oppstå. Eller kjedsommelighet, slik bildet Jeg sitter her og kjeder meg viser til. 

Sobocinska arbeider med tegning og maleri. Hun blander gjerne forskjellige male- og tegneteknikker i sine arbeider, og er opptatt av kontrastene som oppstår mellom det spontane/ umiddelbare og det mer møysommelige og utstuderte. Formspråket er både abstrahert og representativ. Motivene henspiller gjerne til naturen, men også menneskeskikkelser og portretter. 

Ewa Maria Sobocinska er bosatt i Moss, men vokste opp i Polen og kom til Norge i 1984. Hun er utdannet billedkunstner og kunstpedagog ved Nicolaus Copernicus Universitet i Torun, Polen. Har også studert restaurering av kunst ved samme universitetet. I tillegg har hun tatt 1 år videreutdanning ved Statens Kunstakademi i Oslo. 

Ved siden av å være en aktiv billedkunstner, er hun både kunstpedagog, tolk og oversetter. Hun har også initiert samarbeidsprosjekt mellom Mosse-kunstnere og funksjonshemmede fra «Papirmølla». Noe som resulterte i en utstilling i Naturhuset på Jeløy. 

 

www.marekewa.com/services