Tone Myskja viser separatutstillingen Biter som faller.

Utstillingen står fra 9. november til 15. desember 2019

 

Tone Myskjas utstilling Biter som faller er en helhetlig rominstallasjon sammensatt med video og lyd.

Myskja er opptatt av hvordan det menneskelige samspillet utfolder seg i hverdagens uforutsigbare hendelser – i spennet mellom det poetiske og det politiske. Arbeidene befinner seg i krysningsfeltet mellom scenekunst, musikk og billedkunst

Utstillingen omhandler  hvordan landskap, geografi og rommet rundt oss påvirkes av lys, temperatur og hva/hvem som oppholder seg der. Det skjer bevegelser i grunnfjell, isbreen kalver, tåkakommer og forsvinner, landskapet tetner til. Det er som bølgerav partikler i bevegelse i sitt egetuforståeligesystem. Det usynlige/uforståeligepartikkelsystemet kan også overføres på menneskelige meninger, minner, følelser, folkemengder og teknologi. Samfunnet og hverdagslivet forandrer seg noen ganger i usynlige bølger. Forskyvninger skjer uten at man helt har sett ellerforstått hvordan forflytningen skjedde.   

Tone Myskja formidler en kompleksitet i språk, persepsjon og identitet, som videre forteller noe om hvordan disse aspektene påvirkes av den tiden og det rommet man befinner seg i.  

Det å være i bevegelse er et sentralt tema Myskjas arbeid. Blikket, sansene, tankene, og kroppen danner utgangspunkt for dette prosjektet som tematiserer forskyvning og forvandling som grunntrekk ved livet vi lever 

Intallasjonen gir publikum både en visuell og fysisk opplevelse, som forsterkes gjennom lyd. Lydarbeidet er laget av komponist Jon Balke. 

Tone Myskja (f. 1961) er utdannet innen teaterdesign, skulptur og video/media ved kunstakademier i henholdsvis Oslo, Antwerpen og London. Hun har en skulpturell og musikalsk tilnærming til å arbeide med kunst/video, og komponerer komplekse og sammensatte videoer og installasjoner. Myskja har også gjort diverse utsmykkingsoppdrag hvor ideen om bilder i bevegelse er overført til stillbilder og lys, senest Thora Storm videregående skole i Trondheim. Hun har siden 1993 hatt en rekke gruppe– og separatutstillinger hovedsakelig i Norge og England og har siden år 2000 også jobbet med sceniske forestillinger, konserter og danseforestillinger som har turnért i Europa og Amerika. 

Utstillingen er tildelt prosjektstøtte fra Kulturrådet og tilskudd fra BKH.  

Kredittering:
Video, regi, klipp, kostyme, scenografi, performer – Tone Myskja
Filmfotograf, lys – Hilde Malme
Lyddesign – Jon Balke 

www.tonemyskja.com