Ahmed Umar viser separatutstillingen Mending!

Utstillingen står fra 9. november til 15. desember 2019

 

Ahmed Umar viser utstillingen Mending!  En tittel som roper ut at dette dreier seg om reparasjon, eller å lappe noe sammen, forbedre eller endre noe 

Ahmed Umar arbeider i sine verk med å gjenoppbygge et narrativ omkring sin egen livshistorie, gjennom teknikker som skulptur, trykk, maleri og performance. I sin praksis arbeider Ahmed Umar med spørsmål knyttet til eierskap, seksualitet og identitet.  

Mending! henspiller til katarsis eller et renselsesrituale som Umar bruker en kunstnerisk tilnærming til å behandle forholdet til sin far. November 2019 markerer at det er ti år siden Umars far døde. En hendelse som har preget han dypt i mange år. Forholdet til faren ble aldri stabilt. Selv om de hadde mye felles, klarte de ikke å overvinne forskjellene før faren gikk bort. Utstillingsrommet er nå omgjort til et rom med tilgivelse, vennskap og aksept, og en forsoning som aldri ble oppnådd i farens levetid. I utstillingen er en fysisk fredserklæring ovenfor faren og en manifestasjon av deres tilhørighet til hverandre. Umar bruker kunsten til å skape nye historier som endre fortiden ved tilby nye opplevelser og minner. 

Ahmed Umar (f. 1988) bor og arbeider i Oslo. Han kom til Norge som politisk flyktning i 2008 og gjennomførte sin mastergrad ved avdeling for Kunst- og Håndverk fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2016. Umar har hatt separatutstillinger på bl.a. KRAFT i Bergen, Gallei BOA og Kunstplass Contemporary Art. Han har deltatt på en rekke gruppeutstillinger ved visningssteder både i Norge og internasjonalt, Bl.a Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Last Frontier i New York, Kunstnerforbundet, Kunstnernes Hus, KLAP maison pour la danse i Marseilles, Dammen Kunstmuseum, Galleri Format og Kulturhistorisk Museum i Oslo. Umar mottok i 2017 Norske Kunsthåndverkeres debutantpris og i 2018 Stiftelsen Scheiblers kunsthåndverkspris. Hans arbeider er innkjøpt av flere offentlige samlinger, blant annet Oslo kommunes kunstsamling, Nasjonalmuseet og Drammens Museum. Umar deltar for tiden i Kunstnerforbundets nysatsning Atelier Kunstnerforbundet. 

Utstillingen er tildelt regionale prosjektmidler for visuell kunst. 

www.ahmedumar.com