Petter Hepsø viser separatutstillingen Out of context.

Utstillingen står fra 9. november til 15. desember 2019

 

  Relasjonen mellom mennesker og dyr er et gjennomgåendetema i Petter Hepsøs arbeider hvordan vi ikke evner å unngå å se dyrene ilys av oss selv som mennesker.Denne problemstillingen har vært utgangspunktetinesten alleHepsøskunstprosjekter, i offentlige rom så vel somfor utstillingeri gallerirommet. Mennesket har speilet seg i dyrene viakunstensiden tidlig steinalder. Den tidligste visuelle kunsten vi kjenner til avbilder dyr, og dyreskikkelser i ulike former har alltid hatt sin plass i menneskets behov å uttrykke seg visuelt.  

Utstillingen på Østfold kunstsenter består av fem skulpturer som opprinnelig er laget for kunstprosjekter i offentlig rom og dermed tilpasset ulike spesifikke steder og situasjoner. Flere av objektene i utstillingen er restaurerte og bearbeidede originaler som har vært utgangspunktet for støp av skulpturene i bronse.  Skulpturene flyttes inn i gallerirommet, og møtes der. Forflytningen endrerfølgelig konteksten de er laget for og historien som fortelles. Publikum gis en mulighet til å se verkene i en ny sammenheng og vil også kunne oppdage relasjoner mellom de ulike skulpturene der de skaper nye koblinger seg imellom.  

Utstillingen oppleves som et samlende og oppsummerende innblikk i Hepsøs arbeidsprosesser. Arbeidene i utstillingen kan sees i relasjon tilHepsøs øvrige kunstvirke, der flere verk ble vistunder utstillingpå Galleri ØKS i 2011. 

Petter Hepsø (f. 1973) bor og arbeider i Fredrikstad. Han gjennomførte sin mastergrad ved avdeling for Kunstakademiet i Oslo i 20oo. Hepsø har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på en rekke gruppeutstillinger ved visningssteder både i Norge og internasjonalt. Han har ikke minst gjort en imponerende mange utsmykkinger i offentlig rom.   

petterhepso.com 

Utstillingen står fra 09.november til 15.desember 2019.