anne-stabell_nett

Anne Stabell

geir-tore-holm_nett

Geir Tore Holm

sarah-jost-nett

Sarah Jost

hanne-grieg-hermansen_nett_2

Hanne Grieg Hermansen

14.03 – 07.06 Anne Stabell/ Hanne Grieg Hermansen/ Sarah Jost/ Geir Tore Holm

Les mer om utstillingene ved å trykke på bildene til hver enkelt kunstner.

 

 

Anne Stabell (f.1958) viser separatutstillingen Den langsomme veien gjennom skogen og hjem.
 
Utstillingen til tekstilkunstner Anne Stabell viser vevde tekstilarbeider, hvor innslagstrådene snor seg gjennom farget renning og danner transparente, vevde bilder av natur. Ved hjelp av denne tidkrevende teknikken er intensjonen å få teppene selv til å framstå som levende vekster.
 
Hanne Grieg Hermansen (f.1984) viser separatutstillingen Photometrics.
 
Tid, manuelt arbeid, verdiforskyvning, illusjon og vippepunktet mellom tegning og fotografi er viktige komponenter i Hanne Grieg Hermansens kunstneriske virke. Til utstillingen på Østfold Kunstsenter tar hun for seg fotografiets hovedbetingelse, nemlig lyset, både som en konkret formstudie og en undersøkelse der målet er å gjenskape selve effekten lyset har på persepsjonsapparatet.
 
Sarah Jost (f.1979) viser separatutstillingen Under skogen hviler ørkenen.
 
I sin installasjon undersøker Sarah Jost begrepet «skog», med utgangspunkt i granen. Hvordan vi bruker den, hvordan trær vandrer og tidsperspektivet til trær satt opp mot menneskets livsløp. I utstillingen vil Jost vise tegninger og strukturer, resultatet av hennes tanker rundt relasjonen mellom sted, planter og mennesker, og rundt plantasjene, som vi til daglig kaller skog.
 
Geir Tore Holm (f. 1966) viser kaféutstillingen Fotografi og grafikk.
 
Geir Tore Holm har over flere tiår arbeidet med mange parallelle uttrykksformer og sammenhenger. Observasjoner av miljø, endringer og motsetninger mellom indre og ytre rom er gjennomgående motiv. Barndomsminner, utmark og trafikk møtes her i fotoserier og nyere grafiske arbeider.

Link til TV Østfold her