15.06-26.08.2018

SOMMERUTSTILLINGEN 2018

– en bred mønstring av østfoldkunsten

 

Velkommen til åpning fredag 15. juni kl. 18!

Sommerutstillingen ble arrangert på ØKS første gang i 1995. Utstillingen er først og fremst en bred mønstring av østfoldkunsten, et barometer på medlemmenes kunstneriske kvaliteter og ståsted i 2018. Ingen av arbeidene er tidligere vist på ØKS. Dette er den mest besøkte utstillingen gjennom hele året. Så vel fastboende som tilreisende og turister er innom i løpet av visningsperioden – som i år er fra 15. juni til 26. august.

Spennvidden mellom arbeider og materialer og teknikker er stor. Her finnes fotografi, maleri, tegning, video, keramikk, smykker, installasjon, grafikk, billedvev, skulptur med mer. Utstillingsdesign: Silje Steinsvik i samarbeid med Hege Liseth og monteringscrewet.

I samarbeid med Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, SG Arkitekter og Østfold Arkitektforening ble det delt ut 5 stipend og Arnstein Arnebergprisen 2018.

To BKH-stipend (Bildende Kunstneres Hjelpefond) á 50.000 kr ble tildelt etter følgende formål og kriterier: Produksjonsstøtte til profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Østfold fylke.En ekstern jury, i år bestående av Nanna Melland, kunsthåndverker, Lasse Årikstad, billedkunstner og Elisabeth Sørheim, nylig avgått daglig leder NK og tidligere daglig leder for Riksutstillingene, tildelte Anita Hanck-Hansen (Dilling) og Camilla Wexels Riser (Fredrikstad) Østfold kunstsenters produksjonsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Stipendene deles ut av Trine Eriksen, daglig leder ØKS.

Juryens begrunnelser:
Anita Hanck-Hansen (Dilling):
Kunstnerens forhold til materiale og idé danner en overbevisende helhet som manifesterer seg i et særegent skulpturelt uttrykk. Det tilsynelatende abstrakte er samtidig konkret og organisk. Objektene minner oss om naturen, dens forgjengelighet og om at naturen er i konstant bevegelse. Det er tydelig at kunstneren har undersøkt sitt materiale og tør å utfordre både seg selv, sitt håndverk og oss som betraktere. Hun oppnår et poetisk uttrykk som har sitt opphav i leiren og dens natur.Kunstneren selv sier at arbeidene hennes aldri blir helt ferdige, men er del av en kontinuerlig prosess. Juryen er spent på hvilke nye former og eksperimenter kunstneren vil utvikle fremover.
Juryen håper at stipendet kan motivere til nye spennende arbeider.

Camilla Wexels Riser (Fredrikstad):
Denne prisvinneren arbeider med et stort og variert uttrykk som ofte inkluderer deltagelse fra andre kunstarter som dans og teater. Kunstneren tar utgangspunkt i gjenbruksmaterialer og natur, samt legger vekt på sanselige kroppslige opplevelser og scenografi. Arbeidene er ofte vist i det offentlige rom, utenfor den tradisjonelle kunstkonteksten. For eksempel har arbeidet som blir vist i denne utstillingen allerede levd et langt liv. Blant annet har det vært vist i inngangspartiet på Deichmanske bibliotek i Oslo.Juryen har vurdert dette verket basert på dokumentasjon fra tidligere visninger og performancer. Når prisvinneren blir tildelt BKH-stipendet i år, er det først og fremst for å utvikle et nytt arbeid som kunstneren overbevisende beskriver i sin søknad. BKH midlene skal ifølge kunstneren benyttes til å videreutvikle kjennskap og påbegynt eksperimentering med tang og tare som konstruksjonsmateriale på øya Røst i Nordland sommeren 2018.
Juryen gleder seg til resultatet og ønsker lykke til!

Østfold fylkeskommunes reisestipend for kunstnere på 25 000 kr tildeles kunsthåndverker/ billedkunstner fra hele fylket. Kunstner kan ikke ha mottatt stipendet tidligere. Stipendet deles ut annet hvert år. Stipendet skal brukes på reise; som inspirasjon, oppdatering på kunst eller studietur, men primært som inspirasjon. Andreas Lervik, leder av Næring og kulturkomiteen deler ut stipendet på åpningen. Juryens begrunnelse:
Østfold fylkeskommunes reisestipend for 2018 tilfaller denne gang en maler. I sin malerkunst viser hun en et sterkt formspråk og god fargeforståelse. Kunstneren har et utrykket ønske om å fordype sin malerkunst med en studiereise for å utforske urfolkenes kunst og natur. Det er tydelig at kunstneren ønsker å utfordre og utvikle sitt kunstnerskap gjennom denne reisen. Vi håper at denne reisen kan muliggjør og stimulerer kunstneren slik at hun får en ny og spennendene videreutvikling av sitt kunstnerskap.
Juryen ønsker derfor å tildele Østfold fylkeskommunes reisestipend på kr 25 000 kr til Kristin Romberg (Fredrikstad).

Fredrikstad kommunes kunstnerstipend på 25.000 kr tildeles kunsthåndverker/ billedkunstner bosatt i Fredrikstad kommune. Atle Ottesen, leder av kulturutvalget, er fullverdig medlem av juryen og deler ut stipendet på åpningen. Juryens begrunnelse: Kunstneren viser et særegent univers der det makabre møter det absurde på et lekent vis med et overbevisende håndverk. Arbeidene hennes har et stort potensiale for videre utforskning. Vi håper å se de utstilte skulpturene i et animert videoarbeid i fremtiden.Stipendet tildeles Hanne B. Nystrøm (Fredrikstad).

SG Arkitekters kunstnerstipend på 15 000 kr tildeles kunsthåndverker/ billedkunstner fra hele fylket. Markus Linge, daglig leder SG Arkitekter deltok i juryens arbeid og deler ut stipendet på åpningen. Juryens begrunnelse: Kunstneren tar tak i et universelt og dagsaktuelt tema som angår oss alle. Gjennom sitt formspråk og uttrykk formidler kunstneren stort alvor som generer store spørsmål hos både barn og voksne. Vi håper å inspirere kunstneren til videreutvikling og fordypelse av denne tematikken, og at hun fortsetter å vise dette arbeidet også utenfor de tradisjonelle kunstkontekster. Da spesielt inn i det offentlige rom, hvor potensielt arbeidene kan bli sett av et så bredt publikum som mulig. SG Arkitekters kunstnerstipend for 2018 går til Ellen Karina Solberg (Rygge).

Østfold Arkitekters Arnstein Arnebergspris gikk til Plus Arkitektur for sitt prosjekt på Citrintunet Omsorgsboliger på Begby- Norges første omsorgsboliger på to plan. Arnstein Arnebergprisen 2018 ble delt ut av arkitekt Arild Eriksen fra Fragment AS.