Klassebilde av VG1 Medieproduksjon på Glemmen videregåendeskole

Utstillingen åpner lørdag 12. mai kl. 15
Elever på VG1 Medieproduksjon viser fotoutstillingen = i vårt nye formidlingsrom.
Utstillingen står til 31.5.2018.

Elevene viser fotografier som de har tatt i en periode på fire uker, våren 2018. Temaet for utstillingen er to personer som har noe tilfelles. Det finnes mange måter å utrykke seg på, og her viser elevene at et bilde kan ha en dypere mening.

Medieproduksjon på Glemmen videregåendeskole: Medieproduksjon er et yrkesfaglig utdanningsprogram over 4 år, der man de 3 siste årene veksler mellom opplæring i bedrift og skole. Linjen legger vekt på film, foto, lys og grafisk design. Inntak for linjen går ikke på snitt, men via intervju der man blir valgt ut etter interesser.

Jaume Plensa: I min tro, i mitt håp, i min kjærlighet