Velkommen til utstillingsåpning på Østfold kunstsenter lørdag 28. oktober kl. 15.00!

Torgeir Husevaag/ Patrik Entian/ Leif Gaute Staurland/ Magnus Bjerk

Utstillingene står fra 28. oktober– 17. desember 2023

Åpningstider : onsdag til søndag kl 12 – 17.

 

Torgeir Husevaag viser separatutstillingen Junaiten II i sal 1 på Østfold kunstsenter.
Filmen Junaiten (med undertittel To livshistorier) er et biografisk verk som føyer sammen to motstridende skildringer av et livsløp. Spriket mellom to livsskildringer (eller iscenesettelser) åpner for allmenngyldige refleksjoner rundt hva som utgjør «essensen» i et menneskes liv, hva man vektlegger, og hvordan alle redigerer både sin egen og andres historier.

Patrik Entian viser separatutstillingen Heinz i sal 2 på Østfold kunstsenter.
Utstillingen Heinz tar utgangspunkt i farens oppvekst i det ikke lenger eksisterende Sudetenland. Erfaringer av krig, grenseforflytninger og flukt fra et landskap langt fra kysten, til et sted hvor sjøen ble en selvfølgelig del av livet. Arbeidene kretser rundt en lek med oversikter, grenser, flyktighet, kartsymboler, og skyer over himmelen, hvor inget og alt er fast. Som værkart med prognoser over det som ikke lenger eksisterer, men som likevel finnes.

Leif Gaute Staurland viser videoarbeider fra Privilegium-serien i sal 3 på Østfold kunstsenter.
Videoarbeidene består av psykologiske situasjonsbilder og iscenesettelser, gjerne ispedd kritiske og humoristiske antydninger. Her blir mellom-menneskelige relasjoner og motsetningsforhold i det sosiale og samfunnsmessige feltet behandlet. I forlengelsen av dette undersøker Staurland hvordan enkeltmennesket både kan bli et offer for, og en utøver av makt, så vel som en del av en større maktstruktur.

Magnus Bjerk og Fett Burger viser utstillingen How do you feel? i kafé ØKS på Østfold kunstsenter.
‘How Do You Feel?’ er et samarbeidsprosjekt av Magnus Bjerk og Fett Burger.
Arbeidene utforsker blant annet historiske og samtidige årsaker til sosial uro og de samfunnsmessige forholdene som påvirker arbeids- og boforhold.

 

Østfold kunstsenter på Facebook: https://www.facebook.com/ostfoldkunstsenter
Østfold kunstsenter på Instagram: https://www.instagram.com/ostfoldkunstsenter/