Abstrakte dialoger er et kunstformidlingsprogram for elever på videregående skoler i Østfold, og som strekker seg over et skoleår. Prosjektet er et samarbeid mellom Østfold kunstsenter, billedkunstnerne Hege Liseth og Kristin Romberg og inviterte skoler. 
Skoleåret 2020-2024 deltar Glemmen vgs., Seiersborg vgs., Skjeberg folkehøyskole, Halden vgs. og Østerbo vgs.

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB:
Østfold kunstsenter fikk 400 000 kroner til prosjektet for skoleåret 2020-2021.
I 2021 mottok Østfold kunstsenter 1 200 000 kroner for ytterligere tre skoleår, 2021-2024.
Les mer om tildelingen her

Les mer om prosjektet her 

Foto: Kristin Romberg
fORMIDLINGSAKTIVITET
Foto: Kristin Romberg