Kartutsnitt fra Holmen, Fredrikstad

Åpen prekvalifisering: Utlysing av kunstprosjekt i byrom i Fredrikstad

Østfold kunstsenter inviterer profesjonelle kunstnere bosatt i Østfold til å melde interesse for kunstprosjekt i uterom på Holmen i Fredrikstad, «Holmen gategalleri».

Holmen gategalleri: det skal skapes 5 verk av 5 kunstnere. Et verk skal være permanent og 4 av verkene vil være temporære med et tidsaspekt på 6 måneder til 3 år.

Vegger, fortau og gater er aktuelle områder. Verkene kan være små eller store, tredimensjonale verk kan også være aktuelt.

Holmen er en bydel i Fredrikstad, rett på utsiden av sentrum ved Trosvikstranda. Det er et historisk viktig område med vern av bebyggelsen. Les om Fredrikstad kommunes områdesatsing her og Riksantikvarens DIVE-analyse for Holmen i Fredrikstad her.

Om kunstoppdraget
Prosjektets overordnede tema er «Hvordan kan vi være gode forfedre for fremtidige generasjoner». Dette kan tolkes bredt, fra ulike vinkler, og det er opp til kunstner hvordan dette tolkes i kunstverket, tematisk eller i materialvalg.

Vi søker kunstnere bosatt i Østfold til ulike uteprosjekt i et urbanmiljø. Oppdragene (minimum 1) vil bli tildelt direkte til enkeltkunstnere gjennom prekvalifisering. Kunstkonsulenten, Viktor Rakov Gjengaar, i samarbeid med kunstutvalget kan også velge kunstnere på fritt grunnlag utover de som har søkt.

Honorar kr. 90 000 kr per oppdraget inkludert materialer.

Om kunstprosjektet
Holmen gategalleri er et delprosjekt i Interreg Sverige-Norge prosjektet «Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan». Les mer om prosjektet her.

Innsending og søknadsfrist
Vi ber om at interesserte kunstnere sender 1 pdf-fil med kort begrunnelse for interesse, bildedokumentasjon av tidligere arbeid og relevante prosjekt, i tillegg til CV. Video eller andre medium som ikke kan formidles via vanlig pdf kan inkluderes som nettlenker i pdf-en. Materialet skal være på maksimum 15 A4-sider, alt inkludert.
Søknaden merkes «Prekvalifisering Holmen gategalleri» og sendes til post@ostfold-kunstsenter.no

Søknadsfrist: 1. februar 2024

Prosjekt Interreg 2024