Arbeidsstipend for visuelle kunstnere

Neste utdeling for arbeidsstipend for kunstnere blir i 2025. Stipendet utlyses i 2024.
Stipendet er på 200.000 kroner og fordeles over et kalenderår, med første utbetaling i januar. Stipendet vil bli tildelt én kunstner.

Retningslinjer

Målgruppe
Nyetablerte og etablerte kunstnere som er bosatt i Fredrikstad kommune i tildelingsperioden.

Søknadsskjema:
Søknad om arbeidsstipend for visuell kunst

Søknadsfrist
1. april 2024
Om du har spørsmål, ta kontakt med Inger Anne Kilde Storli inak@fredrikstad.kommune.no / 400 40 120

Intervju med Linda Spaun Hauglie, tildelt arbeidsstipend i 2023.