Østlandsutstillingen på ØKS: TOTEM – 7. trinn

Velkommen til  Østlandsutstillingen 2023 på Østfold kultursenter!

Under besøket vil elevene få en omvisning i utstillingen, med innføring i de ulike
uttrykksformene (maleri, skulptur, tegning, tekstil mm.), og ulike metoder for å se og lese kunst gjennom sansene og tolkning av virkemidler, symboler og form. Vi vil sammen se nærmere på de skulpturelle verkene i utstillingen, likheter og forskjeller mellom de ulike metodene og materialene i skulpturene.

Dette fører oss videre til den praktiske delen av besøket, hvor elevene får forme sine egne skulpturer i plastelina, inspirert av et kunstverk i utstillingen. Med utgangspunkt i Hilde Irene Knutsens skulpturer i tre med tittelen «Totem» får elevene i oppgave å velge seg fem gjenstander, dyr, symboler e.l. som de får forme og sette sammen til sin egen personlige totem.

Begrepet totem er av uramerikansk opprinnelse, og er et slags emblem satt sammen
av en eller flere vesener som fungerer som beskyttelse for en enkeltperson eller gruppe mennesker. Tilsvarende totemisme har eksistert som tro og forestilling over det meste av verden og i et stort spekter av kulturer.

Varighet

1 timer og 30 minutter

Sted

Østfold kunstsenter – Østfold kunstsenter

Maks publikumsantall
26

  • Arrangør: Kulturetaten i Fredrikstad kommune og Østfold kunstsenter.
  •  Utøver: Kathrine Rørbakken Lund, billedkunstner og formilder
  • Sted og klokkeslett: Oppmøte på Østfold kunstsenter, Ferjestedsveien 5B, 1606 Fredrikstad, klokken 09.00.
  • Varighet: 2 timer
  • Forarbeid: Forslag til forberedelse før besøket ligger vedlagt, se lærerveiledning.
  • Transport: Skoler utenfor gang- og sykkelavstand kan få tilsendt busskort som kan benyttes på kollektivbuss til/fra arrangementet

 

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Julie Myhre, tlf: +47 452 79 514, e-post: juliesophiemyhre@outlook.com

Produsent/fagansvarlig

Charlotte Winsvold Andersen , tlf: +47 950 43 290, e-post: chawin@fredrikstad.kommune.no

Kontaktperson utøver

Katrine Rørbakken Lund, tlf: +47 995 80 365, e-post: katrine.r.lund@gmail.com

 

Informasjon på Den Kulturelle Skolesekkens portal