PREKVALIFISERING TIL KUNSTPROSJEKT PÅ DAMPSKIPSBRYGGA, FREDRIKSTAD KOMMUNE

Fredrikstad kommune inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til åpen prekvalifisering til utendørs lys- og/ eller projektorkunst på Dampskipsbrygga i Fredrikstad.

Frist for innsendelse 4. april 2018.

Fredrikstad kommune oppgraderer og skaper en møteplass i sentrum på Dampskipsbrygga. Plassen vil brukes til flere aktiviteter, inkludert konserter.

Illustrasjonstegning av ny Dampskipsbrygge i Fredrikstad

OM PROSJEKTET
Kunst: det er lyskunst/ lysinstallasjon eller projektorkunst/ video som er aktuelt for plassen. Kunstprosjektet på Dampskipsbrygga skal først og fremst aktivisere og stimulere plassen/ deler av plassen i mørketiden og på kveldstid. Vi ber interesserte kunstnere om å sende oss et best mulig presentasjonsmateriale. Formålet med prekvalifiseringen er å finne en kunstner for direkte oppdrag.

Om plassen: Dampskipsbrygga ligger flott plassert langs bryggepromenaden og Glomma, men blir i dag stort sett forbundet med parkering. Plassen skal oppgraderes og målet er at Dampskipsbrygga skal bli bedre tilrettelagt større arrangement og bli en ny oppholdsplass langs bryggepromenaden. Dette innebærer at de fleste parkeringsplassene fjernes. Det vil fortsatt være mulig å kjøre over plassen, men med lavere fart enn i dag. Flyttbare trebenker og vegetasjon blir utplassert i forskjellige grupperinger. Plassen blir belagt med skåret storgatestein.

Historikk: Dampskipsbrygga var tidligere en sentral brygge i sentrum for lasting og lossing av varer og gods. I tillegg var det persontrafikk med dampskipene Hvaler og Trafik.

Det lå tidligere flere lagerskur på brygga, men i dag ligger kun Linbusskuret tilbake. Skuret forteller en viktig historie om aktiviteten knyttet til handel og trafikk som foregikk langs elva. Flere historiske bygninger skaper et fondmotiv på brygga. Dampskipsbrygga 10 med Seilmakergården er viktige historiske bygg på plassen.

Byens brannstasjon lå på Dampskipsbrygga frem til 1962. Plassen har også fungert som et sentralt torg med helt klare sentrumsfunksjoner. Plassen har tidligere vært belagt med storgatestein.

Budsjett: Kunstprosjekt: kr. 306 600, – Totalramme: kr. 327 500,-
Byggherre: Fredrikstad kommune, Virksomhet prosjektutvikling.
Prosjektleder: Kristine Holte
Fredrikstad kommune: https://www.fredrikstad.kommune.no

Fremdriftsplan:
4. april 2018: Frist, prekvalifisering
mai 2018: Valg av kunstner, avtale om levering av skisse, befaring på Dampskipsbrygga.
September 2018: Innlevering og presentasjon av skisse til kunstprosjektet på Dampskipsbrygga
Juni 2019: Ferdigstillelse av kunstprosjekt. (forbehold om at hele prosjektet kan bli utsatt til 2020).

Slik søker du
Interesserte bes sende én samlet PDF-fil med en kort tekst på maks 1/2 A4-side om din motivasjon for oppdraget, dokumentasjon av tidligere verk, og CV. Merk både fil-vedlegget og e-post med: Etternavn_Fornavn_Dampskipsbrygga. PDF-filen skal være maks 5 MB. Søkere må forholde seg til krav om merking av fil og PDF-format. Materialet sendes på epost til Østfold kunstsenter: post@ostfold-kunstsenter.no

Kontaktperson Fredrikstad kommune: Kristine Holte, landskapsarkitekt og prosjektleder
E-post: krshol@fredrikstad.kommune.no