Åpning lørdag 11. mai kl. 15

Elevene på Medieproduksjon ved Glemmen vgs., stiller ut fotografier i formidlingsrommet på Østfold kunstsenter i perioden 11 – 26. mai. Linja Medieproduksjon, består av tre klasser på ulike trinn. Temaet for utstillingen er «UNG».

Balder Maximus Harlan er 18 år, og går det andre året på Medieproduksjon. Balder foreller at han tok masse bilder fra en hyttetur med venner, som viser ungdomstid for han, og satte et utvalg av disse sammen til en kollasj. Sara Charlotte Magnussons viser et fotografi med tittel «Hud er ikke en invitasjon» her tar hun opp et tema som er viktig for ungdom i dag.
Alle de 15 elevene har tolket temaet på en ganske så ulik måte. Utstillingen viser ung kreativitet i full blomstring.

Deltagende elever: Denise Saniei, Ragnhild Ringsrød, Sara Charlotte Magnusson, Marcus Brostrøm, Christoffer Johannesen, Johannes Kolstad Olsen, Patrick Hanson, Martin Løwengreen, Balder Harlan, Fredrik Mathisen, Felix Ellingsrud, Per Arne Fjeld, Herman Tvete Syversen, Amilie Dyrø Waag og Marte Berger Beck. Fotolærer: Annette Klingvall

Medieproduksjon på Glemmen videregåendeskole (opprettet i 2017): Medieproduksjon er et yrkesfaglig utdanningsprogram over 4 år, der man de 3 siste årene veksler mellom opplæring i bedrift og skole. Linjen legger vekt på film, foto, lys og grafisk design. Inntak for linjen går ikke på snitt, men via intervju der man blir valgt ut etter interesser.

Fredrikstad Blad 10.5.2019


Ungdomsminner av Balder Harlan